SataDigi - Digituen alueellinen koordinaatio Satakunnassa

 

Digituella tarkoitetaan tukea, jonka avulla käyttäjät pystyvät asioimaan sähköisissä palveluissa itsenäisesti ja turvallisesti, sekä oppivat digipalveluiden yleisiä periaatteita. Käytännössä tuki voi olla lähitukea, etätukea tai koulutuksia.

Jos toimit digituen parissa tai haluaisit oppia neuvomaan siihen liittyvissä asioissa, tule mukaan verkostoon!

Etänä annettava digituki

 

Digitukea voi antaa ja saada myös etänä. Etätuen muotoja ovat esimerkiksi chat-, puhelin- ja videotuki. Toisinaan digituen antaminen kasvokkain ei välttämättä onnistu. Etätuki voi olla hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun välimatkat ovat pitkiä, tartuntavaaran takia lähikontakteja suositellaan välttämään tai avuntarvitsija ei syystä tai toisesta voi poistua kotoaan.

Etätukea voi tarjota paikallisesti tai valtakunnallisesti ja palvelua voi kohdistaa myös kohderyhmäkohtaisesti.

 

Täältä löydät tietoa etänä annettavasta digituesta ja etätuen järjestäjien yhteystietoja. https://www.suomidigi.fi/ryhmat-ja-verkostot

 

Hankkeen tavoitteet

 

  • Digituen tarpeen ja tarjonnan kartoittaminen
  • Digituen alueellisen verkoston rakentaminen ja yhteistyön kehittäminen
  • Digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittäminen
  • Digituen löydettävyyden ja tunnettavuuden kehittäminen 
  • Digituen koordinaation jatkuvuuden ja pysyvyyden kehittäminen

 

Tule mukaan Satakunnan omaan digituen verkostoon

Digituen verkostossa:

  • Tutustut alueesi muihin toimijoihin ja asiakkaan neuvonta helpottuu
  • Saat uusia ideoita ja pääset jakamaan hyviä käytäntöjä
  • Saat vertaistukea ja uutta osaamista työhösi
  • Voit edustaa järjestöä, julkista sektoria, kuin myös muiden edustajien toimijoita, riippumatta siitä, toimitko digituen parissa työn puolesta vai vapaaehtoisesti.

 

Mikäli annat jollakin tavalla digitukea Satakunnan maakunnassa, olethan yhteydessä SataDigi -hankkeen projektipäälliköön:

Joni Jokela, Satakuntaliitto, puh. 044 711 4338, joni.jokela(at)satakunta.fi

Hankkeen tarkoitus

Satakuntaliitto aloitti digituen alueellisen koordinoinnin, kun digituki-pilotti laajeni valtakunnalliseksi toiminnaksi loppuvuonna 2019. Digitaidot ovat uusi kansalaistaito, joista huolehtiminen on koko Suomen asia.

Satakunta on yksi uusista digituen alueellisista koordinoijista, kun valtiovarainministeriön rahoittama digituki laajeni kattamaan yhteensä 14 maakuntaa loppuvuonna 2019.

Digitaitojen kasvattaminen on avainasemassa koko Suomen ja Satakunnan palveluiden kehittämisessä ja esimerkiksi sähköisen asioinnin edistämisessä. Digi ei saa poissulkea, ja siksi haluamme olla mukana tarjoamassa satakuntalaisille mahdollisimman laajan tuen digitaaliseen asiointiin, Ulla Koivula Satakuntaliitosta kertoo. Toivomme, että tätä kautta myös maakunnan yrityksiin saadaan yhä enemmän digitaitoja ja verkostoitumista koko maakunnassa tekijöiden ja tarvitsijoiden kesken.

Digitukea antavien toimijoiden tehtävänä on varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaidot sekä mahdollistaa yhdenvertainen asiointi viranomaispalveluissa Suomessa.

– Digitaidot ovat uusi kansalaistaito. Vaikka me suomalaiset olemme digitaitava kansa, kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia digitaitojen oppimiseen tai palveluiden käyttöön. Silloin apuun astuvat digitukiverkoston toimijat. He huolehtivat kansalaisten mahdollisuudesta asioida yhdenvertaisesti, tarjoavat käytännön tukea ja innostavat oppimaan, digitukea Väestörekisterikeskuksessa koordinoiva projektipäällikkö Minna Piirainen kertoo.

Digi- ja Väestövirasto tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, kasvattaa digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta.

– Kun lukuisat järjestöt, kunnat, viranomaiset ja yritykset kokoavat voimansa maakuntien liittojen avulla, muodostuu digituen tarjoajista muutosvoima, jolla on elintärkeä rooli palvelevamman ja menestyvämmän Suomen kehittämisessä. Digi kuuluu meille kaikille, Piirainen jatkaa.

Satakunnassa uskotaan, että nyt rakennettavan digitukiverkoston avulla tuen laatu yhdenmukaistuu ja saatavilla oleva apu tulee entistä helpommin löydettäväksi.

– Haluamme että digituki näkyy ja kuuluu Satakunnassa isosti, jotta maakunnan asukkaat osaavat hakeutua tuen ja opin äärelle. Mitä suurempi osa väestöstä hallitsee digin, sitä enemmän apua on saatavissa myös heille, joille digitaalinen asiointi ei ole mahdollista. Digituki on koko Satakunnan ja koko Suomen yhteinen ponnistus, Ulla Koivula Satakuntaliitosta kertoo.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Joni Jokela, Satakuntaliitto, puh. 044 711 4338, joni.jokela(at)satakunta.fi

Markkinointisihteeri Ulla Koivula, Satakuntaliitto, puh. 050 528 4856, ulla.koivula(at)satakunta.fi

Digiasiantuntija
Joni
Jokela

• SataDigi projektipäällikkö
• aluekehityksen toimiala

puhelin +358 44 711 4338
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Markkinointisihteeri
Ulla
Koivula

• maakunnan markkinointi
• SataDigi-yhteistyö, järjestöyhteistyö, tapahtumat
• Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri
• maakuntajohtajan työtiimi

puhelin +358 50 528 4856
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi