SataDigi - Digituen alueellinen koordinaatio Satakunnassa

Satakuntaliitto kerää näille sivuille materiaalia ja tiedotteita, ohjeita ja vinkkejä liittyen digituen antajien koordinointiin Satakunnan maakunnassa. 

Mikäli annat jollakin tavalla digitukea Satakunnan maakunnassa, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi SataDigi -hankkeen projektipäällikölle:

Joni Jokela, Satakuntaliitto, puh. 044 711 4338, joni.jokela(at)satakunta.fi

Satakuntaliitto kerää digitukea antavien tahojen yhteystietoja ja keväällä järjestettäneen kolme alueellista tapaamista - tarkoituksena verkostoitua digituen antajien kesken ja sitä kautta saada myös maakunnan asukkaille tietoon, mistä digitukea voi löytää sitä tarvitessaan.

Satakunnan alueen digitaidot kasvavat

Satakuntaliitto aloitti digituen alueellisen koordinoinnin, kun digituki-pilotti laajeni valtakunnalliseksi toiminnaksi loppuvuonna 2019. Digitaidot ovat uusi kansalaistaito, joista huolehtiminen on koko Suomen asia.

Satakunta on yksi uusista digituen alueellisista koordinoijista, kun valtiovarainministeriön rahoittama digituki laajeni kattamaan yhteensä 14 maakuntaa loppuvuonna 2019.

Digitaitojen kasvattaminen on avainasemassa koko Suomen ja Satakunnan palveluiden kehittämisessä ja esimerkiksi sähköisen asioinnin edistämisessä. Digi ei saa poissulkea, ja siksi haluamme olla mukana tarjoamassa satakuntalaisille mahdollisimman laajan tuen digitaaliseen asiointiin, Ulla Koivula Satakuntaliitosta kertoo. Toivomme, että tätä kautta myös maakunnan yrityksiin saadaan yhä enemmän digitaitoja ja verkostoitumista koko maakunnassa tekijöiden ja tarvitsijoiden kesken.

Digitukea antavien toimijoiden tehtävänä on varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaidot sekä mahdollistaa yhdenvertainen asiointi viranomaispalveluissa Suomessa.

– Digitaidot ovat uusi kansalaistaito. Vaikka me suomalaiset olemme digitaitava kansa, kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia digitaitojen oppimiseen tai palveluiden käyttöön. Silloin apuun astuvat digitukiverkoston toimijat. He huolehtivat kansalaisten mahdollisuudesta asioida yhdenvertaisesti, tarjoavat käytännön tukea ja innostavat oppimaan, digitukea Väestörekisterikeskuksessa koordinoiva projektipäällikkö Minna Piirainen kertoo.

Digi- ja Väestövirasto tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, kasvattaa digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta.

– Kun lukuisat järjestöt, kunnat, viranomaiset ja yritykset kokoavat voimansa maakuntien liittojen avulla, muodostuu digituen tarjoajista muutosvoima, jolla on elintärkeä rooli palvelevamman ja menestyvämmän Suomen kehittämisessä. Digi kuuluu meille kaikille, Piirainen jatkaa.

Satakunnassa uskotaan, että nyt rakennettavan digitukiverkoston avulla tuen laatu yhdenmukaistuu ja saatavilla oleva apu tulee entistä helpommin löydettäväksi.

– Haluamme että digituki näkyy ja kuuluu Satakunnassa isosti, jotta maakunnan asukkaat osaavat hakeutua tuen ja opin äärelle. Mitä suurempi osa väestöstä hallitsee digin, sitä enemmän apua on saatavissa myös heille, joille digitaalinen asiointi ei ole mahdollista. Digituki on koko Satakunnan ja koko Suomen yhteinen ponnistus, Ulla Koivula Satakuntaliitosta kertoo.

Lisätietoja:

SataDigi projektipäällikkö Joni Jokela, Satakuntaliitto, puh. 044 711 4338, joni.jokela(at)satakunta.fi

Markkinointisihteeri Ulla Koivula, Satakuntaliitto, puh. 050 528 4856, ulla.koivula(at)satakunta.fi

 

Mitä on digituki?

- Valtiovarainministeriö myöntää maakuntien liitoille avustusta digituen alueelliseen koordinaatioon. - Työtä koordinoi Digi- ja väestötietovirasto.

- Maakuntien liitot kokoavat alueensa digitukea tarjoavat toimijat yhteen ja huolehtivat palveluiden löydettävyydestä.

- Digitukea tarjoavat kunnat, julkishallinnon toimijat, järjestöt, erilaiset hankkeet ja yritykset.

 

Digiasiantuntija
Joni
Jokela

• SataDigi projektipäällikkö
• aluekehityksen työtiimi

puhelin +358 44 711 4338
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Markkinointisihteeri
Ulla
Koivula

• maakunnan markkinointi
• SataDigi-koordinaattori, järjestöyhteistyö, tapahtumat
• Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri
• maakuntajohtajan työtiimi

puhelin +358 50 528 4856
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi