Sairastavuusindeksi

Sairastavuusindeksi lasketaan suhteessa koko maan keskiarvoon. Laskennassa käytettävät muuttujat ovat kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä sekä erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä. Koko maan keskiarvoa kuvaava luku on 100. Satakunnassa kehitys on tarkasteluajanjaksolla 2000 - 2015 kulkenut tasaisesti huonompaan suuntaan vuoteen 2013 saakka, minkä jälkeen indeksi on pysynyt samalla tasolla. Maakunnan viimeisin indeksiluku on 116,2. Kuntakohtaisia lukuja tarkasteltaessa voidaan todeta, että sairastavuus on maakunnan pohjoisosissa huomattavasti suurempaa kuin eteläosissa.

 

Tiedot perustuvat KELA:n terveyspuntariaineistoon.