Regional development and planning

According to the Finnish law the Regional Councils are responsible for preparing regional development plans in cooperation with municipalities and other public and private actors.

The Regional Council of Satakunta prepares the Regional Strategic Plan by providing the general regional policy framework based on regional political preferences. Once approved, the Regional Council designs supporting implementation strategies, the  Regional Programme, together with the general Regional Land Use Plan. Finally, the Regional Council prepares the related Implementation Plan, which includes indicative funding and actors. 

International cooperation is a way to strengthen the regional strategic plan and its implementation. In Europe, the Regional Council works for a more effective use of EU programmes to achieve cohesion and economic growth.

Satakunta Regional Programme 2018-2021 abstract

Erityisasiantuntija
Katja
Laitinen
 • maakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittäminen
 • kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
 • tutkimus- ja  koulutusyhteistyö
 • tutkimus-kehittämis- ja innovaatiofoorumit
 • toisen asteen neuvottelukunta
 • alue-ennakointi
 • älykäs erikoistuminen
 • EUn ohjelmakauden 2021-2027 kansalliseen valmisteluun osallistuminen
 • maakuntasuunnitelman- ja maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
 • maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
 • Satakuntaliiton hankeryhmä
 • aluekehityksen toimiala

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi