Rahoitus

Satakuntaliitto myöntää EU-osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) kehittämishankkeisiin myös ohjelmakaudella 2014-2020.

Ajankohtaiset rahoitushaut sekä lisätietoa rakennerahasto-ohjelman sisällöstä löytyvät rakennerahastot.fi -sivuilta.

Satakuntaliiton rahoittamat kehittämishankkeet ovat aina myös maakuntaohjelman mukaisia. Maakuntaohjelmaan voit tutustua täällä.

 

Aluekehitysjohtaja
Timo
Vesiluoma

• maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun johtaminen ja koordinointi
• EU- ja kansallisen ohjelmatyön ja -rahoituksen johtaminen
• kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
• tutkimus- ja koulutusyhteistyö
• MYR:n pääsihteeri
• aluekehityksen johtaja
• maakuntajohtajan 1. sijainen
• johtoryhmän jäsen

puhelin +358 44 711 4330
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi