Ohjelmakausi 2007-2013

Ohjelmakaudella 2007–2013 Satakuntaliitto myönsi EU-hankerahoitusta seuraavien ohjelmien kautta: 

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Länsi-Suomen toimenpideohjelma
Interreg IV A –ohjelmaan kuuluva Botnia-Atlantica-ohjelma

Kansallista rahoitusta Satakuntaliitto myönsi kehittämishankkeille maakunnan kehittämisrahasta.