Planering och finansiering

Landskapsöversikten, landskapsprogrammet och landskapsplanen är våra instrument i egenskap av framtidsmakare. Landskapets vision ger slutligen upphov till områdesreserveringar för markanvändningen, finansieringskrav för den statliga budgeten och utvecklingspengar för olika projekt.

I landskapsprogrammet drar vi mera detaljerade linjer för de utvecklingsåtgärderna för de fyra följande åren.

Den årliga genomförandeplanen till landskapsprogrammet innehåller detaljerade projekt och ett avtal om deras finansiering bland alla dem som deltar i det utvecklingsarbetet.

Landskapsplanen gör målen i landskapsöversikten till allmänna planläggningslösningar.

För att kunna sparka igång utvecklingsprojekt har vi landskapets utvecklingspengar till förfogande. Dessutom är vi med och beslutar om fördelningen av EU-pengar.