Landsskapsplanläggning

Noggrann planering av markanvändningen och kommunernas geografiska läge och verksamhet utgör ett väsentligt element i tillhandahållandet av hög levnadsstandard, en fungerande fysisk omgivning och i hållbar utveckling.

I en regional markanvändningsplan anges användningen av områden som behövs för speciella syften och principerna för samhällsstrukturen med tanke på utvecklingen av landskapet.
Kommunerna har ansvaret för utvecklingen och implementeringen av lokala generalplaner och detaljerade markanvändningsplaner i varje kommun.