En kompetent och energisk kustregion

Satakunta, Finlands äldsta historiska landskap, ligger på Finlands sydvästra kust i Skandinavien, Europa. Regioncentra är städerna Björneborg och Raumo.

Finlands femte längsta älv, Kumo älv, rinner genom regionen och ner i Bottenviken. Älven når havet vid Björneborg, där den bildar en stor älvmynning som med sina stora våtmarker är unik för hela Europa. Kumo älvs älvdal har etablerats som en av de stora samhälls- och infrastrukturkorridorerna i Finland. Via väg- och järnvägsnätet förenar korridoren västra Finlands viktigaste hamnstäder Björneborg och Raumo med andra industricentra i mellersta Finland.