Suomen Kylätoiminta ry (SYTY)

Satakuntaliitto liittyi Suomen Kylätoiminta ry:n jäseneksi 1.1.2012 alkaen

Suomen Kylätoiminta ry on lähestynyt maakuntien liittoja 7.6.2011 päivätyllä kirjeellä ja esittänyt liitoille jäseneksi liittymistä. Satakunnan maakuntahallitus päätti jäsenyyden hakemisesta kokouksessaan 29.8.2011.

Suomen Kylätoiminta ry:n esityksessä maakuntien liittojen jäseneksi liittymisellä haetaan ja vahvistetaan yhteistyömahdollisuuksia ja yhteisiä intressejä mm. palvelu- ja kuntarakenteen uudistamisessa, kunnan ja kylien välisen suhteen järjestämisessä sekä maakunnallisessa maaseutupolitiikassa. Jäsenmaksu on 250 euroa vuodessa.

SYTY toteuttaa yhteistoimintaa ja verkottumista yhdessä 19 maakunnallisen kyläyhdistyksen ja 55 Leader-ryhmän sekä näiden kautta yli 4000 kylän ja kaupunginosan kanssa. Jäsenjärjestöjä on tällä hetkellä 126.

SYTY nimeää vuosittain Vuoden Valtakunnallisen Kylän maakunnallisten kylien joukosta. Satakunnasta valtakunnalliseen Vuoden Kylä -kilpailuun osallistuu aina Satakunnan Vuoden Maakuntakylä.

Lisätietoa: Suomen Kylätoiminta ry (SYTY)