Satakunnan maakuntakylä

Satakunnan maakuntakylä 2018 on Ylisenpään kylät Raumalta

Vuoden 2018 maakuntakyläkilpailussa oli mukana neljä (4) kylää: Honkakoski Pomarkusta, Kauvatsa Kokemäeltä, Luodonkylä Eurajoelta (Luvia) ja Ylisenpään kylät (Kodiksami, Kuolimaa, Mäentaka, Sukkala) Raumalta. Kylien asettaminen paremmuusjärjestykseen osoittautui jälleen tuomaristolle haastavaksi tehtäväksi, sillä jokaisesta kylästä löytyi hyvää toimintaa ja vahvuuksia. Tuomariston työskentelyssä ja arvioinnissa kiinnitettiin huomiota siihen, että kylät ovat keskenään erilaisia kokonsa, sijaintinsa, asukkaidensa, historiansa ja toimintatapojensa suhteen. Arvioinnissa punnittiin sitä, millä kylällä toiminta ja sen monipuolisuus ja jatkuvuus sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa osoittautui em. lähtökohdat huomioiden eri ikäisten asukkaidensa hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kannalta  toimivimmaksi ja vaikuttavimmaksi. Voittajaa valittaessa huomioitiin jokaisen kylän omat vahvuudet ja erityispiirteet.

Tuomaristo arvioi ja perusteli jokaisen kylän ja kaikille kilpailussa mukana olleille kylille lähetetään tuomaristolta palaute kylän toiminnan vahvuuksista ja mahdollisista kehittämisen kohteista.

Satakunnan vuoden 2018 maakuntakyläksi valittiin Ylisenpään kylät (Kodiksami, Kuolimaa, Mäentaka, Sukkala) Raumalta seuraavin perusteluin:

  • Kylän toiminnassa on tarjolla kaiken ikäisille jotakin. Osallistujamäärät ovat huomattavia suhteessa kylän asukaslukuun
  • Kylää on lähdetty kehittämään rohkeasti, toiminta on innovatiivista ja vahvasti ajan hengen mukaista
  • Kyläläisten mielipiteitä on kuunneltu mm. kyläkyselyn avulla
  • Vastuuta on osattu ja uskallettu jakaa usealle henkilölle toiminnan toteuttamisessa
  • Monitoimitalo Koulun tilat ovat toiminnallisia ja loppuun asti mietittyjä
  • Toiminta ei rajoitu pelkästään taloon, vaan muutakin toimintaa järjestetään
  • Yhteistyötä tehdään muiden toimijoiden kanssa
  • Kyläläisten innostuneisuus ja ylpeys paistoi esittelyssä läpi

 

Satakuntaliitto ja SataKylät ovat maakuntakylän valinnalla halunneet nostaa esiin kylien monipuolista asukastoimintaa sekä lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Kylätoiminnalla on suuri merkitys kyläalueiden elinvoimaisuuden, identiteetin ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Kilpailu on avoin kaikille Satakunnan kylille. Vuonna 2015 tehdyn linjauksen mukaan myös niille kylille, joiden edellisestä maakuntakylävalinnasta on kulunut 10 vuotta tai enemmän. Jo kertaalleen palkittujen kylien tulee hakemuksessaan osoittaa vahvat perusteet sekä uudet, kokonaan edellisen palkitsemisen jälkeen toteutetut voimannäytteet ja meriitit, joilla kylää arvioidaan kilpailussa. Panelian kylä oli tästä ensimmäinen esimerkki. Kylä on palkittu edellisen kerran vuonna 2006, mutta uusi maakuntakylätunnustus myönnettiin sen jälkeen tapahtuneesta ansiokkaasta toiminnasta vuonna 2017.

 

Satakunnan maakuntakylät vuodesta 1994

Satakunnassa on valittu vuoden kylä ensimmäisen kerran vuonna 1994. Voittajakylä saa palkintona Satakuntaliitolta 3.400 euroa. Kilpailu on avoin kaikille Satakunnan kylille. Maakuntakyläkilpailuun voivat osallistua myös ne kylät, joille maakuntakylätitteli on myönnetty 10 vuotta sitten tai aiemmin. Uudelleenosallistumisen perusteena oleva toiminta ja tekeminen tulee olla kaikilta osin tapahtunut edellisen palkitsemisen jälkeen ja se pitää hakemuksessa pystyä selkeästi osoittamaan. (MH 9/2014 §115).

Maakuntakylän valinta on tuonut kylien kehittämistyötä positiivisesti yleiseen tietouteen ja kannustanut kyliä jatkamaan arvokasta omaehtoista kehittämistyötä. Voittaneet kylät ovat kokeneet saaneensa palkinnon myötä runsaasti myönteistä julkisuutta ja se on nostanut kylän yhteishenkeä. 

Maakuntakyliä ovat olleet: 
1994    Karvian Kantti        
1996    Köyliön Vuorenmaa         
1997    Kokemäen Korkeaoja    
1998    Siikaisten Leväsjoki        
1999    Huittisten Suttila        
2000    Kullaan Palus         
2001    Kullaan Leineperi         
2002    Punkalaitumen Vanttila     
2003    Köyliön Kankaanpää 
2004    Säkylän Iso-Vimma        
2005    Ulvilan Kaasmarkku    
2006    Kiukaisten Panelia
2007    Harjavallan Hiirijärvi    
2008    Kankaanpään Venesjärvi    
2009    Kiikoisten Jaara
2010    Porin Ahlainen
2011    Säkylän Sydänmaa
2012    Jämijärven Tykköö
2013    Huittisten Kukonharja   
2014    Rauman Sorkka
2015    Siikaisten Sammi
2016    Rauman Kauklainen
2017    Euran Panelia
2018    Rauman Ylisenpään kylät

 

(Kylän nimestä linkki kunnan, kylän tai kyläyhdistyksen kotisivulle)