Matkailun yhteistyöryhmät ja verkostot

Satakunnan matkailufoorumi

Matkailufoorumi koordinoi maakunnan matkailuyhteistyötä. Ryhmän puheenjohtajana ja kokoonkutsujana toimii Satakuntaliiton aluekehitysjohtaja.

Matkailufoorumi 2015 –

Matkailutoimijat ja -kehittäjät (Maakunnalliset ja seudulliset toimijat ja kehittäjät)
Rauman kaupunki, Loura (+Rauman seutu)
Visit Pori
Kankaanpään kaupunki
Prizztech Oy
Metsähallitus
Pro Agria Länsi-Suomi

Oppilaitokset
Turun yliopisto, Kulttuurintuotannon ja maisemantutkimuksen laitos, Pori
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Satakunnan ammattikorkeakulu
Winnova
Sataedu

Rahoittajien edustajat
Satakunnan Ely-keskus
Leader-ryhmät
Leader-ryhmät, kansainväliset hankkeet

(Matkailu)yrittäjien edustajat
Satakunnan Yrittäjät ry
yritysedustaja Pohjois-Satakunta
yritysedustaja Rauman seutu
yritysedustaja Porin seutu / Satakunnan matkailuyrittäjät ry

Satakuntaliitto

Aluekehitysasiantuntija / Regional advisor
Krista
Tupala

• maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
• alueellinen kulttuurin, matkailun ja maaseudun kehittämisen yhteistyö, kalastusasiat
• rakennerahastohankkeiden (EAKR) yhteyshenkilö
• alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) yhteyshenkilö
• Interreg:it ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelma
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• aluekehityksen toimiala

puhelin  +358 44 711 4387
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi