Alueiden ennakointiseminaari Porissa 29.-30.3.2012

Ennakointiseminaarin teemana Alueiden epävarma tulevaisuus?

Seminaari tarjosi ajankohtaista ennakointitietoa ja pureutui haasteisiin, joita voimistuva rakennemuutos aiheuttaa alueille. Alue- ja paikkalähtöistä ajattelutapaa lähestyttiin sekä keskushallinnon näkökulmista että esimerkein maakunnista.

Seminaariesitykset ovat luettavissa seuraavien linkkin kautta. Puuttuvat esitykset linkitetään sivuille pian.
Esityksistä tehtyjen videotallenteiden käyttömahdollisuudesta tiedotetaan näillä sivuilla myöhemmin. TORSTAI 29.3. 
  
Seminaarin avaus, 
aluekehitysjohtaja
Heikki Juurinen / Satakuntaliitto

 'Globalisaatio, velkakriisi ja talouskasvu: Miten Suomen käy?'
professori Matti Pohjola (Aalto-yliopisto)

 ”Alueet ja julkisen talouden kestävyys”  
tutkija Jussi Ahokas (VATT)  
  

”Kansanvarallisuus-maakuntien reaalivarallisuuden rakenne ja kehitys 1985 -2010”  
Erkki Niemi

     Esitykseen sisältyneet taulukot
     'Exceleiden tietosisältö on suurelta osin päällekkäinen. Mukana on kolme versiota, 
     jotka tarkastelevat maakuntien varallisuutta hieman eri kanteilta.'
     Kansanvarallisuus 1985-2010 (excel)
     Maakuntien reaalivarallisuuden arvo varallisuustyypeittäin 1985-2010 (excel)
     Maakuntien reaalivarallisuuden arvo vuosittain ja varatyypeittäin 1985-2010 (excel)

     HUOM! Jos taulukoiden avaaminen ei onnistu, klikkaa linkin kohdalla hiiren oikeaa painiketta 
     ja tallenna kohde nimellä.

”Euroopan muuttovirrat ja alueiden työvoima” 
tutkija Johanna Roto (Nordregio)                             

”Aluekehittämisen teoria ja käytäntö” 
professori Hannu Katajamäki (Vaasan yliopisto)

”Alueiden rakennemuutos voimistuu – haasteita ennakoinnille”  
neuvotteleva virkamies Ilkka Mella, TEM

Pyydetyt kommentit ja keskustelua 
                        Heikki Rantanen, Valtakunnallinen työpajayhdistys 
                        Olli-Pekka Hatanpää, maakuntien ennakoijaverkoston kokoonkutsuja


 
PERJANTAI 30.3.             

”Aluetalouksien ja toimialojen ennakointi” 
VATT:n skenaariot ja niiden kehittäminen
tutkimusjohtaja Juha Honkatukia ja tutkija Janne Ahokas (VATT)

”Alueiden rakennemuutos ja työmarkkinat” 
tilastotutkija Jaana Halonen (Kuntaliitto),

'Hemaasu-ennakointimallin päivitys'
neuvotteleva virkamies Ilkka   Mella (TEM)

”Ammattirakenteen ennakointi osana koulutustarpeen ennakointia” 
opetusneuvos Ilpo Hanhijoki (Oph)

Ammattibarometri – ELY-keskusten lyhyen aikajänteen ennakointikäytäntö 
ennakointiasiantuntija Jouni Marttinen (V-S Ely)

 

”Alueiden typologia –hanke”
erikoissuunnittelija Satu Tolonen 

”Kuulumisia OKM:stä”
Olli-Pekka Hatanpää

Kansallisia ja alueellisia toimintatapoja ja käytäntöjä 
     Porin seudun rakennemalli
     Mari Antikainen
     
    Keski-Suomi ennakoi

    Pilkahdus Pirkanmaalta,
    Petri Räsänen

    VOSE,
    Ulla Taipale-Lehto

    TKTT-malli,
    Jouni Marttinen

    Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa -hanke, KT Kuntatyönantajat  
    Sirpa Sivonen, Leena Lehtonen