Maakuntasuunnitelman laadintaprosessissa laaja kansalaisnäkökulma

Maakuntasuunnitelma on keskeinen osa aluekehittämislain mukaista maakunnan suunnittelua. Se on maakunnan yhteinen tahdonilmaisu kehittämisen suunnasta pitkällä aikavälillä, noin 20-30 vuoden päähän nykyhetkestä. Maakuntasuunnitelmaa maakunnan liiton toiminnassa tukevat maakuntaohjelma ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma sekä maakuntakaava. Voimassaoleva maakuntasuunnitelma - Karhunkämmen lyö - hyväksyttiin vuonna 2003.  Maakuntahallitus hyväksyi uuden maakuntasuunnitelmaprosessin käynnistämisen kokouksessaan 29.11.2010.

Parin viime vuoden aikana on tehty laajempia ja suppeampia kohderyhmäselvityksiä maakunnan tulevaisuusajatuksista. Ne toimivat pohjana uudelle maakunnansuunnitelman laadinnalle. Tutustu niihin vasemmalla olevan alaotsikon kautta.

Maakuntasuunnitelmaa jatkotyöstettiin viikolla 34 kolmessa työpajassa taustaselvitysten perusteella tehdyn aineiston pohjalta. Aineistoyhteenveto ja työpajaohjeistus löytyvät Työpaja-alaotsikon alta. Työpajojen pohjalta syntynyttä maakuntasuunnitelmaluonnosta käsiteltiin Satakuntaliiton juhlavuosien seminaarissa 4.10. 2011. Maakuntavaltuusto ja hallitus pitivät iltakoulun aiheesta 16.11.2011.

Maakuntahallitus päätti lähettää asiakirjan lausunnoille jäsenkuntiin. Vastaukset pyydettiin viimeistään 10.2.2012. Hallitus päätti Tulevaisuuskäsikirjan esittämisestä valtuuston päätettäväksi helmikuun kokouksessaan. Ylimääräinen valtuuston kokous pidettiin 12.3.2012.

Kuntien lausunnot pääset lukemaan tulevaisuuskäsikirja 2035 otsakkeen alta vasemmalta. Tulevaisuuskäsikirja on oman otsakkeensa alla. Se kuvitetaan, taitetaan ja painetaan huhtikuussa. Verkkojulkaisu linkitetään Satakuntaliiton kotisivuille.

Aikataulu ja eteneminen

Toteutuneet taustaselvitykset:
- Futurreg 2008
- Lasten Tulevaisuushaaste syksyllä 2009
- Kesäkiertue kaikissa Satakunnan kunnissa 2010
- Satakunnan imagotutkimus tammikuu 2011
- Satakunta Unelmaa Foorumi (SUF) 10.3.2011
- Taustaselvitys pitkäaikaistyöttömien satakuntalaisten tulevaisuuskuvista helmi-toukokuu

Menneet toimenpiteet ja tapahtumat:
- Minun Satakuntani 2035 -tarinat
- Satakunta 2035 Hyde Park SuomiAreenan Puuvillan puistossa 12.7.2011
- Asiantuntija ja sidosryhmätyöpajat viikolla 34
- 4.10. juhlaseminaari (osana alue- ja seutusuunnittelun juhlavuosia) Huittisissa
- Tulevaisuuskäsikirjaluonnos kommentoitavana kotisivuilla loka-marraskuussa
- 16.11. maakuntahallituksen ja -valtuuston iltakoulu
- 10.2.2012 kuntien lausunnot
- Maakuntasuunnitelman hyväksyminen maakuntavaltuustossa 12.3.2012

2012 -
- maakuntasuunnitelman viestintä ja tuotteistus
- toteutus, seuranta, täsmentävät jatkoselvitykset

Satakunnan maakuntasuunnitelma 2030 - Karhun kämmen lyö

Satakunnan maakuntasuunnitelma 2030 - Karhun kämmen lyö luotaa tulevaisuutta. Siinä on määritelty seuraavat kehittämisen painopisteet:

- Satakunta hyvinvoinnin kärkialueena
- Ympäristö ja aluerakenne kehittämisen perustana
- Elinvoimainen maaseutu hyvän aluekehityksen takaajana
- Vireä yritystoiminta kilpailukyvyn ehtona
- Innovaatio- ja osaamisjärjestelmä elinkeinoelämän kehittämisen tukena