Ihmislähtöisiä ratkaisuja

Yhteisten asioiden hoito
Palveluiden tuotanto
Asuminen ja turvallisuus
Arjen yhteydet

Tarvitsemme uusia tapoja toteuttaa yhteiskunnallisia palveluita. Haemme ennakkoluulottomia ratkaisuja asumiseen, liikkumiseen, turvallisuuteen ja palveluiden tuotantoon. Hyödynnämme uuden teknologian mahdollisuudet. Kunnioitamme erilaisia tarpeita ja valinnanvapautta. Satakuntalaisina osallistumme niin päätöksentekoon, suunnitteluun kuin palvelujen tuottamiseenkin parhaan mahdollisen osaamisemme mukaan. Yhteistyössä pystymme paremmin kohtaamaan tulevat haasteet ja ylläpitämään hyvinvointimme edellytyksiä. Kannamme vastuuta mielekkään arjen järjestämisestä itsellemme ja yhteisöllemme.

 

Hoidamme yhteiset asiat sujuvasti

Otamme käyttöön monipuolisesti lähivaikuttamisen ja osallistumisen keinoja.

Parannamme eri asioiden ja projektien yhteensovittamisen kykyä ja työnjakoa.

Kerromme kehittämisen hyvistä käytännöistä ja toteutuneista toimenpiteistä.

Luomme uusia tapoja tuottaa palveluita

Tuomme palveluita lähelle ihmistä muun muassa sähköisinä ja pyörille nostettuina palveluina.

Yhdistämme eri palveluita ennakkoluulottomasti ja edistämme palveluiden saatavuutta yhdeltä luukulta.

Kaadamme raja-aitoja palvelujen tuottamisessa.

Käytämme julkisia tilojamme monipuolisesti ja monitoimisesti yhteisön tarpeisiin.

Vahvistamme Satakuntaan elämysteollisuuden ja kulttuuriyrittäjyyden sekä taiteen ja kulttuurin verkostoa.

 

Panostamme asumisen ihmislähtöisyyteen

Vahvistamme olemassa olevia kyliä ja kaupunginosia asukaslähtöisesti niiden identiteettiä korostavalla rakentamisella ja maankäytöllä.

Varmistamme luonnossa liikkumisen, harrastamisen ja työn mahdollisuudet asumisen yhteydessä.

Tuemme joustavuutta työelämässä sekä monimuoto-ja etätyötä.

Pidämme rakennetun ympäristön hyvässä kunnossa.

Toimimme yhdessä niin, että jokaisen kokema turvallisuuden tunne vahvistuu.

Varmistamme arjen yhteydet

Pidämme liikenneväylät kunnossa ja rakennamme liikenteen sujuvuutta parantavia yhteyksiä.

Hyödynnämme ja ylläpidämme julkista liikennettä mahdollisuuksien rajoissa.

Varmistumme siitä, että maakunnassamme on jatkossa kattavat huippuluokan tietoliikenneyhteydet.