Kannustavaa yhteisöllisyyttä

Yrittäjähenkisyys
Myönteisyys
Kansainvälisyys
Vastuu itsestä ja toisista

Haluamme vahvistaa hyvää myönteistä virettä Satakunnassa. Tutustumme maakuntamme moniin ulottuvuuksiin ja puhumme siitä myönteisesti. Yrittäjähenkisyys, kansainvälisyys ja
terveydestä huolehtiminen ovat toimintamme ohjenuoria. Kannustamme toisiamme. Yhteisöllinen vastuunkanto ja välittäminen parantavat jaksamista töissä ja vapaa-ajalla. Vahvempina kykenemme antamaan enemmän lähimmäisille ja yhteisölle. Tämä näkyy myös muualla ja
lisää Satakunnan vetovoimaa. Vahvistamme yhdessä hyvän elämän elementtejä.

 

Vahvistamme maakuntamme yrittäjähenkeä

Korostamme jokaisen satakuntalaisen yrittäjyysasennetta tärkeänä menestyksen tekijänä työpaikasta ja tehtävästä riippumatta.

Opetamme jo kouluissa ja oppilaitoksissa yrittäjyyttä elämän ja työnteon asenteena.

Kannustamme yrittäjyyteen ja parannamme yrittäjyyden edellytyksiä ja jatkuvuutta.

Kannustamme myönteisesti toisiamme

Tutustumme toisiimme, kotiseutuumme ja koko Satakuntaan.

Kerromme lapsillemme ylpeästi maakunnan erikoispiirteistä ja käytämme murteitamme.

Tuomme esiin myönteisiä asioita Satakunnasta missä ikinä liikummekin.

Opettelemme kehumaan itseämme, toisiamme ja asuinaluettamme.

Nostamme esiin myönteistä puhetta, positiivisia esimerkkejä ja yhteistyön hedelmiä.

Lisäämme rohkeutta ja luovuutta leikkimällä ja pelaamalla enemmän, myös lasten kanssa.

Siedämme virheitä, opimme niistä ja käännämme ne voitoksi.

Kilpailemme reilusti ja kateus saa meidät yrittämään enemmän.

Edistämme kansainvälisyyttä arvona ja asenteena

Toivotamme eri kansallisuuksien ja kulttuurien edustajat tervetulleiksi.

Varmistamme sen, että muualta maakuntaan muuttavien kotiutuminen sujuu hyvin.

Järjestämme eri yhteisöjen välisiä raja-aitoja murtavia tapahtumia ja tapaamisia.

Jaamme kokemuksia kansainvälisestä yhteistyöstä ja vahvistamme oppilaitosten, elinkeinoelämän ja hallinnon kansainvälisiä suhteita.

Otamme vastuuta itsestämme ja toisistamme

Vahvistamme yhteisvastuullisuutta ’koko kylä kasvattaa’ -periaatteen mukaisesti.

Varmistamme, että jokaisella on mielekäs paikka ja tehtävä yhteisössämme.

Huolehdimme siitä, että nuorten tie johtaa koulunpenkiltä opiskeluun ja työelämään.

Edesautamme nuorten osaajien kiinnittymistä maakuntaan jo opintovaiheessa muun muassa harjoittelupaikkojen ja työpaikkatakuun avulla.

Mahdollistamme sen, että seniorikansalaiset voivat osallistua työelämään.

Nostamme terveyden teemoja ja tietoa terveydestä esiin yhteisillä areenoilla.