Satakunnan upea kulttuuriympäristö

Ihminen on asuttanut Satakuntaa aina esihistoriallisen ajan alusta, kivikaudelta, lähtien. Samalla ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksessa on syntynyt rikkaita kulttuuriympäristöjä. Satakunnan kulttuuriympäristöissä ilmeneekin erityisen hyvin ajallinen kerroksellisuus; ihmisen jättämät jäljet maisemassa kertovat maakunnan vaiheista.

Maakunnan kulttuuriympäristöt ovat hyvin monipuolisia. Maiseman perustana ovat vauraat, jo rautakaudelta alkaen yhtäjaksoisesti muotoutuneet jokilaaksojen viljelysmaisemat ja niihin liittyvä talonpoikainen rakennuskulttuuri. Maakunnasta löytyy myös edustavia esimerkkejä perinteisestä kaupunkirakentamisesta ja vanhoista teollisuusympäristöistä. Yksi leimallinen piirre
maakunnalle on merellisten elinkeinojen luoma rakennusperintö.

Kulttuuriympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Kohteita valitettavasti katoaa ja samalla uusi rakentaminen on synnyttänyt uusia, arvokkaita kulttuuriympäristöjä.

Satakunnan kulttuuriympäristöt eilen, tänään, huomenna -kirja (2012) esittelee maakunnan kulttuuriympäristöt, perinnemaisemat, arkeologiset kohteet ja rakennukset upeana kuvallisena kertomuksena.

pdf-versiona