Satakunnan seutukaava 3

Vuosina 1984-85 valmisteltiin Satakunnan seutukaavaa 3, joka täydensi edellisiä kaavoja. Satakunnan seutukaavaliiton liittovaltuusto hyväksyi kaavan 1988 ja ympäristöministeriö vahvisti sen vuonna 1989. Kaavan pääpaino oli maa-ainesten oton suunnittelussa sekä harju- ja kalliomaisemien suojelussa, teknisen huollon alueissa sekä merialueen veneväylien ja venesatamien suunnittelussa. Lisäksi kaavaan sisältyi muun muassa vahvistuneiden seutukaavojen 1 ja 2 tarkistuksia ja täydennyksiä. Seutukaavat 1 ja 2 jäivät kuitenkin voimaan kaikilta niiltä osin kuin seutukaavassa 3 ei oltu esitetty muutoksia.

Seutukaavalla 3 on ollut merkittäviä vaikutuksia muun muassa maa-ainestenoton suunnittelun edistämisessä ja arvokkaiden harjumaisemien suojelussa. Toinen tärkeä osa-alue on ollut veneilyväylien ja –alueiden sekä satamien osoittaminen.