Satakunnan seutukaava 1973, Satakunnan ensimmäinen seutukaava

Satakunnan runkokaavan 2000 jälkeen jälkeen laadittiin Satakunnan seutukaava 1973, jossa käsiteltiin maakunnan tärkeimpiä ja uhanalaisimpia virkistys- ja suojelualueita. Tämä SUVI-kaavaksi nimetty kaava oli ensimmäinen Satakunnan seutukaava. Satakunnan seutukaavaliiton liittovaltuusto hyväksyi kaavan 1974 ja sisäasianministeriö vahvisti sen vuonna 1975. Kyseinen kaava oli ensimmäinen uusien seutukaavamerkintöjen mukainen seutukaava Suomessa.

Ensimmäisen seutukaavan merkittäviä yksittäisiä tuloksia ovat jälkikäteen arvioiden olleet mm. Rauman saaristoalueen sekä Kullaalla sijaitsevan Joutsijärven alueen varaaminen virkistysalueiksi. Myös Isosuo-Korkeasuo-Ronkasuon-alueen osoittamisella suojelualueeksi oli kauaskantoisia vaikutuksia (nykyinen Puurijärven ja Isonsuon kansallispuisto).