Satakunnan runkokaava 2000

Ensimmäiset vuodet, jolloin ryhdyttiin laatimaan Satakunnan runkokaavaa, olivat yhteisen suunnittelun ja toiminnan pioneeriaikaa. Esikuvia uudenlaisesta suunnittelusta oli vähän ja alussa kokeiltiin erilaisia työmuotoja sekä harjoiteltiin yhteistyötä ja päätöksentekoa kuntien kanssa. Seutukaavaliiton tehtävää vaikeutti se, että tarjolla ei ollut juuri mitään valmista alueellista tietoa tai suunnitelmia. Kaikki oli tehtävä itse. Puolentoista vuoden aikana laadittiin noin 30 yhdyskuntasuunnittelun tärkeimpiä aloja koskevaa tutkimusta, joihin useimpiin sisältyi alan kehittämissuunnitelma.

Satakunnan seutukaavan laadinta jaettiin sisäasianministeriön päätöksessä kahteen osaan: seutukaavan runkoon ja varsinaiseen seutukaavaan. Ensimmäinen työvaihe, Satakunnanrunkokaava 2000, valmistui vuoden 1969 lopulla. Runkokaavassaesitettiin alueen palveluverkon sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityssuuntia ja asetettiin erilaisia tavoitteita. Runkokaavan laajat tutkimukset ja selvitykset antoivat hyvät valmiudet vahvistettavien seutukaavojen tekemiseen.

Runkokaavassa esitettiin alueen palveluverkon sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityssuuntia ja asetettiin erilaisia tavoitteita. Osa näistä tavoitteista on toteutunut ja osa odottaa edelleen toteutumistaan. Runkokaavan tavoitteena oli mm. Pori-Harjavalta sekä Söörmarkku-Hyvelä –moottoriteiden valmistuminen vuoteen 1980 mennessä.