Valmisteluvaiheen teemojen esittely

Maakuntahallitukselle tiedoksi viedyt teemat ja tilannekartta

Isot pdf-tiedostot aukeavat nopeammin, jos tallennat ne omalle koneelle ja avaat vasta sitten. Klikkaa hiiren oikealla linkkiä ja valitse Tallenna kohde nimellä... (Firefox - Tallenna levylle...)

Maakuntakaavan valmistelutilanne:

tietoja päivitetään valmistelun edetessä

- valmisteluvaiheen tilannekartta A0+ (pdf 2,8 Mt) 28.4.2008

- kaavamerkinnät (pdf 0,9 Mt) 28.4.2008 

Maakuntahallitus 29.1.2007 (1 §)

Maa-ainesvarat ja pohjavesialueet sekä arvokkaat geologiset muodostumat
 - teemakartta: (pdf 0,92 Mt)
 - teeman selostus: (pdf 235 kt)

 

Maakuntahallitus 26.2.2007 (25 §)

Liikenneverkko 
 - teeman selostus (pdf 107 kt)
 - kartta liikenneratkaisuista A3 (pdf 618 kt)

Viher- ja virkistysverkko (suojelu- ja virkistysmerkinnät)
 - teeman selostus (pdf 171 kt)
 - kartta uusista kohteista A3 (pdf 371 kt)
 - teeman esittely diat (ppt 437 kt)

 

Maakuntahallitus 27.3.2007 (51 §)

Kulttuuriympäristöt maakuntakaavassa

 

Maakuntahallitus 23.4.2007 (77 §)

Energiaverkko ja tuulivoimala-alueet
 - energiaverkon selostus: (pdf 60 kt)
 - tuulivoimala-alueiden selostus: (pdf 34 kt)

Turvetuotanto
 - turvetuotannon selostus: (pdf 42 kt)

 

Maakuntahallitus 21.5.2007 (104 §)

Vesihuolto ja jätehuolto
 - vesihuollon ja jätehuollon selostus (pdf 540 kt)


Maakuntahallitus 27.8.2007
(146 §)

Matkailupalvelujen alueet ja matkailun kehittämisvyöhykkeet
 - matkailun alueiden selostus (pdf 460 kt)

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat
 - arvokkaiden moreenimuodostumien selostus (pdf 130 kt)

Kaivostoiminnan alueet
 - kaivosalueiden selostus (pdf 350 kt)

 

Maakuntahallitus 22.10.2007 (179 §)

Elinkeinoelämän edellytysten turvaamista palvelevat alueet
 - teollisuus- ja työpaikka-alueiden selostus (pdf 310 kt)

 

Maakuntahallitus 19.11.2007 (197 §)

Moottoriurheilualueet ja raviradat
 - moottori- ja raviurheilualueiden selostus (pdf 100 kt)

Taajamatoimintojen ja palvelujen alueet
 - taajama- ja palvelualueiden selostus (pdf 220 kt)

Satamatoimintojen alueet
 - Porin sataman kehittämisalue kartta (pdf 310 kt)
 - Rauman sataman kehittämisalue kartta (pdf 310 kt)

 

Maakuntahallitus 25.2.2008 (36 §)

Keskustatoimintojen alueet 
 - Keskustatoimintojen alueiden selostus (pdf 260 kt)

Kaupunkikehittämisen kohdealueet
 - Kaupunkikehittämisen kohdealueen selostus (pdf 2,4 Mt) 

Maanpuolustuksen alueet
 - Maanpuolustuksen alueiden selostus (pdf 770 kt)
 - maanpuolustusraportin kommentit (pdf 170 kt)

Tele- ja viestiliikenteen alueet 
 - Tele- ja viestiliikenteen alueiden selostus (pdf 110 kt) 

 

Maakuntahallitus 31.3.2008 (64 §)

Tulvavaara-alueet ja tulvariskien ehkäisy
 - Tulvavaara-alueiden ja tulvariskien selostus (pdf 1,6 Mt) 

Satakunnan aluerakenneselvitys (teemaraportti, pdf 7,4 Mt)
 - Selvityksen kommentit 20.3.2008  (pdf 40 kt)

 
Maakuntahallitus 28.4.2008 (94 §)

Maakuntakaavan valmisteluainesto (luonnos) nähtäville