Valmisteluvaiheen teemaraportit

Isot pdf-tiedostot aukeavat nopeammin, jos tallennat ne omalle koneelle ja avaat vasta sitten. Klikkaa hiiren oikealla linkkiä ja valitse Tallenna kohde nimellä... (Firefox - Tallenna levylle...)

TUULIVOIMALA-ALUEET SATAKUNNASSA (19.10.2005)

- Raportti  (pdf 1,23 Mt)

- Tuulivoimakommentit(pdf 46 kt)

 

MELUTASOLTAAN HILJAISET ALUEET (9.1.2006)

teemaraportti, jonka ratkaisuja on käsitelty ja kehitetty Viher- ja virkistysverkon kanssa myös teemojen esittely osassa

- Raportti  (pdf 1,54 Mt)

- Linkki Suomen ympäristö -sarjassa julkaistuun pilottiprojektin raporttiin vuodelta 2004

SY691 Hiljaisuuden keitaat Satakunnassa - HiljaPiSa

 

LIIKENNEJÄRJESTELMÄ JA LIIKENNEVERKKO (12.6.2006)

- Saatekirje (pdf 64 kt)

- Raportti  (pdf 1,80 Mt)

- Karttaliite (pdf 617 kt)

- Liikennekommentit (pdf 20 kt)

 

MAA-AINESVARAT JA POHJAVESI (30.3.2006)

- Saatekirje (pdf 57 kt )

- Raportti (pdf 0,99 Mt)

- Karttaliitteet 8a (pdf 591 kt),  8bcd (pdf 2,08 Mt),  8e (pdf 0,99 Mt)

- Maa-aineskommentit (pdf 18 kt)

 

SATAKUNNAN VIHER- JA VIRKISTYSVERKKOSELVITYS 2005-2006 (8.8.2006)

- Saatekirje (pdf 20 kt)

- Tiedote/Tiivistelmä (pdf 91 kt)

- Raportti (pdf 2,92 Mt)

- Liiteosa (pdf 425 kt)

- Teemakartta 1 (pdf 938 kt)

- Teemakartta 2 (pdf 919 kt)

- VIVIkommentit (pdf 220 kt)

    - kartta kommenttikohteista A3 (pdf 1,09 Mt)

 

SATAKUNNAN KYLÄT (13.9.2006)

(Raporttia täydennetään palautteen mukaan)

- Saatekirje (pdf 82 kt)

- Raportti (pdf 1,43 Mt)

- Kartat   
   - Kaavoitustilanne (pdf 353 kt)
   - Koululaiset vuonna 2002 (pdf 1,13 Mt)
   - Kulttuuriympäristö (pdf 890 kt)
   - Kylät alueittain (pdf 492 kt)
   - Päivähoito (pdf 1,38 Mt)
   - Viemäröinti (pdf 568 kt)

 

ENERGIAHUOLTO (21.2.2007)

- Saatekirje (pdf 18 kt)

- Raportti (pdf 1,29 Mt)

- kartta A3 (pdf 0,59 Mt)

- Energiaraportin kommentit(pdf 17 kt)

 

TURVETUOTANTO SATAKUNNASSA (16.2.2007)

- Saatekirje (pdf 19 kt)

- Raportti - luonnos 16.2.2007 (pdf 2,25 Mt)

- kartat aluevarauksista A3

    - Satakunnan pohjoisosa  (pdf 0,3 Mt)

    - Satakunnan eteläosa  (pdf 0,4 Mt)

- Turveraportin kommentit(pdf 26 kt)

 

VESIHUOLTO / JÄTEHUOLTO (13.3.2007)

- Saatekirje (pdf 129 kt)

- Raportti (pdf 3,6 Mt)

- kartta A3 (pdf 0,64 Mt)

- Teknisen huollon raportin kommentit(pdf 18 kt)

MOOTTORIURHEILUALUEET, AMPUMARADAT JA RAVIRADAT (30.3.2007)

- Raportti (pdf 935 kt)

 

MAANPUOLUSTUS (3.4.2007)

- Saatekirje (pdf 19 kt)

- Raportti (pdf 0,3 Mt)

- kartat A3 (pdf 1,63 Mt)

maanpuolustusraportin kommentit (pdf 170 kt)
 

SATAKUNTALAISET KULTTUURIYMPÄRISTÖT (28.5.2007)

 Satakuntalaiset kulttuuriympäristöt
- raportti (jossa  liitteet 9,10,11) (pdf 318 kt)

Valtakunnalliset maisema-alueet
- kartta ja kohdeluettelo  (pdf 423 kt)

Valtakunnalliset rakennetut kulttuuriympäristöt
- kartta ja kohdeluettelo (pdf 487 kt)

Satakunnan rakennusperintö 2005
- kartat ja kohdeluettelo (pdf 2,65 Mt)

Taulukko maakunnallisten alueiden ja kohteiden sisältymisestä valtakunnallisesti arvokkaisiin alueisiin
- luettelo (pdf 92 kt)

Alueet, joiden kulttuuriympäristön arvokkaat alueet ja kohteet on esitetty mittakaavassa 1:15 000
- kartat  Pori ja Rauma (pdf 323 kt)

Satakunnan muinaisjäännökset
- kartat ja kohdeluettelo (pdf 1,47 Mt)

Kulttuuriympäristöt ja -kohteet
- kartta (594x841mm) (pdf 1,2 Mt)

 

MATKAILUALUEET SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVASSA (12.7.2007)

raportti (pdf 0,95 Mt)

- Liitteet (pdf 65 kt)

- Liitekartta  A3 (pdf 1,1 Mt)

 

SATAKUNNAN ALUERAKENNE (15.2.2008)

- Saatekirje (pdf 200 kt)

- Satakunnan aluerakenne raporttiluonnos 15.2.2008 (pdf 7,4 Mt)

Aluerakenneraportin kommentit tilanne 5.5.2008 (pdf 47 kt)

KAUPPA SATAKUNNASSA (21.9.2009)

- raportti (pdf 5,7 Mt)