Laatimisvaiheet

Laatimisvaiheet 2003-2008

I  Aloitusvaihe / OAS (pdf. 4,02 Mt)   2003

II Laatimisvaihe

  a. Tavoitteet / Tavoiteraportti  2004

      Maakuntakaavan tavoitteiden lähtökohdat (pdf. 1,42 Mt)

      Maakuntakaavan tavoitteet (pdf. 1,03 Mt)

      Tavoitteiden perustelut vaikutusten arvioinnin näkökulmasta (pdf. 87,7 kt)

  b. Valmisteluvaiheen aineisto

   - Maakuntavaltuustoseminaari 16.10.2006 - aineisto  (pdf. 4,21Mt)

   - kunta- ja sidosryhmäneuvottelut / aineisto

   - vaihtoehtojen vaikutusten vertailu SK5:an ja tavoitteisiin / ARVI- projekti

   - selvitykset  2003-2007

   - laatimisvaiheen aineisto nähtäville / luonnos  2008

III Ehdotusvaihe  2009

IV  Hyväksymisvaihe  2009

V   Vahvistamisvaihe  2010

VI  Seuranta  2010