Viljandi-yhteistyö

Satakunnalla on Viron Viljandin maakunnan kanssa laaja-alainen yhteistyösopimus.

Sopimus tarjoaa niin Satakuntaliitolle kuin muille satakuntalaisille toimijoille mahdollisuudet yhteistyöhön Viron Viljandin maakunnan kanssa. Sopimuksella sinänsä ei käynnistetä mitään konkreettista hanketta, vaan niistä sovitaan toimijoiden kanssa erikseen.

Muutosjohtaja
Jukka
Mäkilä

• maakuntauudistuksen muutosjohtaja konsernihallinto (talous, hallinto, ICT, henkilöstö, viestintä)

puhelin +358 44 092 8000
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi