Maakuntaliiton synty

Satakunnan Maakuntaliiton syntyvaiheisiin voi tutustua tässä koosteessa, joka on työstetty julkaisusta 'Satakunnan maakuntaliitto 25 v'. Kirjan esipuhe on Satakunnan maakuntaliiton hallituksen päivämääränään 20.11.1966 Kokemäellä. 

Alla oleva on kooste kirjan kappaleesta 'Satakunnan maakuntaliiton syntyvaiheet', joka on kirjoittanut kunnallisneuvos Iivari Kajanto.

 

Ensimmäinen kokous Helsingissä 19.4.1941 - mukana myös Emil Cedercreutz

Satakunnan Maakuntaliiton syntysanat lausuttiin Helsingissä, siellä sekä pysyväisesti että tilapäisesti olevien satakuntalaisten toimesta.

Perustamiskokouksen valmisteluissa oli kirjailija Maila Talvio alusta lähtien mukana antaen hänelle ominaista väriä ja henkeä puuhalle. Ensimmäinen maakuntaliiton perustamiseen tähtäävä kokous pidettiin Helsingissä 19.4.1941, ja tämä kokous oli Satakunnan Maakuntaliiton ja satakuntalaisuuden hoidon kannalta historiallinen.

Osanottajia olivat vapaaherra Emil Cedercreutz, pastori Ensio Elovaara, maisteri Aarne Eskola, rouva Varma Hornberg, maisteri Heikki Hosia, maisteri Jorma Huhtala, professori Jalmari Jaakkola, rouva Olga Kallio, rovasti K, R. Kares, rouva Vera Linkomies, maisteri Aina Lähteenoja, professori J. J. Mikkola, rouva Maila Mikkola, kansanedustaja Lauri Murtomaa, maisteri Arvo Mustala, tohtori Risto Niini, maisteri Katri Oksanen, kanslisti Hanna Rantanen, pankinjohtaja Väinö Sipi ja lakitieteen kandidaatti Yrjö Sipi.

 

Satakunnan Päivä kesä-Henrikin päivänä 18.6.1941

Kokouksen avasi lääninrovasti K. R. Kares ehdottaen Satakunnan Päivän viettämistä ja alleviivaten sen isänmaallista ja maakuntahenkeä luovaa ja lujittavaa merkitystä.

Puheenjohtaja aloitti keskustelun selvittäen piispa Henrikin palvonnan kehittymistä Satakunnassa, mikä on ollut ei vain satakuntalaisen maakuntahengen vaan yleensä suomalaisen kansallishengen kehittäjänä. Lopuksi puhuja ehdotti, että ikivanhaa Satakunnan Päivää alettaisiin viettää vuosittain Kokemäellä kesä-Henrikin päivänä 18. 6. Ehdotus sai yksimielisen ja lämpimän kannatuksen.

Päivän yhteydessä pidettävään »satakuntalaiseen juhlaistuntoon» päätettiin kutsua maakunnan kaikkien kuntien ja seurakuntien edustajat sekä runsaasti yksityisiä, asiaa harrastavia satakuntalaisia.

 

''Meillä satakuntalaisilla on syytä ryhtyä syventämään kiintymystämme omaan maakuntaan''

Kutsu Satakunnan Päivän viettoon päätettiin julkaista 15. 5.1941 kaikissa maakunnan sanomalehdissä ja lisäksi lähettää kaikille kunnille ja seurakunnille.

Kutsun alkuosa kuului seuraavasti:

»Olemme eläneet ajan, jolloin koko kansamme on kasvanut lujaksi ja yhtenäiseksi. Jatkuvan yhteenkuuluvaisuuden tunnon ylläpitämisessä ja kehittämisessä on myös maakuntahengellä suuri tehtävänsä. Meillä satakuntalaisilla on syytä ryhtyä syventämään kiintymystämme omaan maakuntaan, kirkastamaan sitä maakunnallista voimaa, mikä ilmenee uurastaessamme Satakunnassa ja sen hyväksi - olkoon toimintamme henkistä tai käytännöllistä laadultaan, tapahtukoon se työpajoissa, pelloilla tai toimistoissa - lähentämään satakuntalaisia toisiinsa, luomaan voimakasta Satakunnan maakuntatietoisuutta kautta alueemme.

Satakunnan Päivään valittiin seuraavat ohjelmanumerot: torvisoittoa kirkkomäellä, juhlajumalanpalvelus kirkossa, marssi Pyhän Henrikin kappelille, juhlahetki kappelin luona ja satakuntalaisten juhlaistunto Kokemäen suojeluskuntatalossa.

Toisen maailmansodan rintamilla tapahtui sellaisia muutoksia, joiden vaikutus ulottui Suomeen asti ja aiheutti täällä liikekannallepanon. Sotilaita heille määrättyihin kokoontumispaikkoihin kuljettavat autot jyrisivät Kokemäen kunnantalon akkunoiden ohitse satakuntalaisten pitäessä siellä juhlaistuntoaan. Näiden valtiollisten tapausten johdosta oli juhlaohjelmaa supistettava. Niinpä marssi Henrikin kappelille peruutettiin ja samoin juhlahetki kappelin luona.  Satakuntalaisten juhlaistunto pidettiin Kokemäen kunnantalossa, sillä suojeluskuntatalo oli siirtynyt aseisiin kutsuttujen käyttöön.

 

''Yhteistyöhön Satakunnan hyväksi''

Euran seurakunta oli ensimmäinen Satakunnan Maakuntaliittoon ilmoittautunut jäsen.

Juhlaistunnon keskustelun päätyttyä luettiin sääntötoimikunnan ehdotus Satakunnan Maakuntaliiton säännöiksi: Yhdistyksen nimi on Satakunnan Maakuntaliitto ry ja sen kotipaikka on Kokemäen kunta.

Maakuntaliiton tarkoituksena on syventää Satakunnan väestön keskuudessa maakuntahenkeä ja kotiseuturakkautta, edistää maakunnan entisyyden ja nykyisyyden tuntemusta ja koota kotimaakunnassa ja muualla asuvat satakuntalaiset yhteistyöhön Satakunnan hyväksi.