Satakunnan edunvalvonnasta

Satakunnan edunvalvonnan kärkihankkeet 2018-2021

Satakunnan maakuntaohjelmassa vuosien 2018-2021 edunvalvonnan kärkihankkeiksi on nimetty:

- Valtatie 8 Turku-Pori –yhteysvälin parannus
- Pori-Tampere –Helsinki –henkilöraideliikenteen matka-ajan lyhentäminen alle 3 tuntiin
- VT 2 –liikennekäytävän kehittäminen
- Porin ja Rauman satamien kansallinen asema ja toimintaedellytysten kehittäminen
- Ympäristö, kestävä kehitys ja viihtyisyys
- Vetovoimaisuuden vahvistaminen
- Maakunnan toisen asteen koulutuksen mahdollisuuksien edistäminen
- Satakunnan korkeakoululaitoksen toiminnallisen ja rahoituksellisen aseman vahvistaminen
- Kattavien liikenneyhteyksien ylläpito - perusväylänpidon rahoitus
- Satakunnan teollisuuden kasvuohjelman – Teollisuuspilotin toteutumisen edistäminen

Tutustu lisää Satakunnan maakuntaohjelmaan 2018-2021.

 

Ajankohtaista edunvalvonnassa

Satakunnan edunvalvonnan kärjet -esite, elokuu 2020

Satakunnan edunvalvonnan tilannekatsaus, helmikuu 2020

Satakuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019 (hyväksytty maakuntahallituksessa 18.3.2019)


Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma - priorisoidut kehittämiskohteet (hyväksytty maakuntahallituksessa 26.11.2018)

ks. myös sivu Saavutettavuus

 

Satakuntaliiton edunvalvontastrategia

Maakuntahallitus hyväksyi Satakuntaliiton edunvalvontastrategian kokouksessaan 8.6.2015. Strategia määrittelee mm. edunvalvonnan lähtökohdat, kumppanit, linjaukset, tavoitteet ja kehittämisen.

 

 

Maakunta-asiamies
Marika
Luoma

• edunvalvonta
edunvalvonnan kärkihankkeet
• sidosryhmäyhteistyö
• lausunnot ja kannanotot
• maakuntajohtajan työtiimi

puhelin +358 44 711 4321
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi