Satakunnan edunvalvonnasta

Satakunnan edunvalvonnan kärkihankkeet 2018-2021

Satakunnan maakuntaohjelmassa vuosien 2018-2021 edunvalvonnan kärkihankkeiksi on nimetty:

- Valtatie 8 Turku-Pori –yhteysvälin parannus
- Pori-Tampere –Helsinki –henkilöraideliikenteen matka-ajan lyhentäminen alle 3 tuntiin
- VT 2 –liikennekäytävän kehittäminen
- Porin ja Rauman satamien kansallinen asema ja toimintaedellytysten kehittäminen
- Ympäristö, kestävä kehitys ja viihtyisyys
- Vetovoimaisuuden vahvistaminen
- Maakunnan toisen asteen koulutuksen mahdollisuuksien edistäminen
- Satakunnan korkeakoululaitoksen toiminnallisen ja rahoituksellisen aseman vahvistaminen
- Kattavien liikenneyhteyksien ylläpito - perusväylänpidon rahoitus
- Satakunnan teollisuuden kasvuohjelman – Teollisuuspilotin toteutumisen edistäminen

Tutustu lisää Satakunnan maakuntaohjelmaan 2018-2021.

 

Ajankohtaista edunvalvonnassa

Satakunnan edunvalvonnan kärjet, kesä 2019

Satakuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019 (hyväksytty maakuntahallituksessa 18.3.2019)

Satakunnan edunvalvonnan tilannekatsaus (18.3.2019)

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma - priorisoidut kehittämiskohteet (hyväksytty maakuntahallituksessa 26.11.2018)

Valtatie 2 - kasvun sydämessä (maakuntien liittojen yhteinen aineisto)

ks. myös sivu Saavutettavuus
 

Satakuntaliiton edunvalvontastrategia

Maakuntahallitus hyväksyi Satakuntaliiton edunvalvontastrategian kokouksessaan 8.6.2015. Strategia määrittelee mm. edunvalvonnan lähtökohdat, kumppanit, linjaukset, tavoitteet ja kehittämisen.

 

Edunvalvonnan kehittäminen

Satakurssi-kehittämiskokonaisuus

Maakunta-asiamies
Marika
Luoma

• edunvalvonta
edunvalvonnan kärkihankkeet
• sidosryhmäyhteistyö
• lausunnot ja kannanotot
• maakuntajohtajan työtiimi

puhelin +358 44 711 4321
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi