Merialuesuunnittelu

Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa

Merialuesuunnittelulla halutaan edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristö hyvän tilan saavuttamista.

Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolme merialuesuunnitelmaa. Suunnitelmat laaditaan vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä.

Merialuesuunnitelmat ovat luonteeltaan ohjaavia strategisia suunnitelmia. Ne eivät ole kaavoja eivätkä aluevarauksia.

Suunnitelmat laaditaan laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Voit ilmoittautua merialuesuunnittelun yhteistyöverkostoon täällä .

Merialuesuunnittelun etenemistä voi seurata merialuesuunnittelun omilta verkkosivuilta merialuesuunnittelu.fi .

 

Maakuntainsinööri
Anne
Nummela

• merialuesuunnittelu
• maakuntakaavan valmistelu
• paikkatietoasioiden vastuuhenkilö
• maakuntakaavan toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
• vesihuoltoon ja jätehuoltoon liittyvät asiat
• laajakaistahankkeisiin osallistuminen
• muut teknisen huollon tehtävät
• alueiden käytön toimiala

puhelin +358 44 711 4317
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

vs. Alueiden käytön johtaja
Susanna
Roslöf

 

• maakuntakaavan toteuttamisen edistäminen
• maakuntakaavan valmistelu
• maakuntakaavan toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
• liikenne
• alueiden käytön johtaja
• maakuntajohtajan 2. sijainen
• johtoryhmän jäsen
• maakuntakaavan toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
• alueiden käytön toimiala

puhelin +358 44 711 4334
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi