Loppuraportti ja aineistot

Satakunnan matkailun tavoite- ja toimintasuunnitelmaan (2012) pääset tutustumaan tästä linkistä.

Muut Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelmaan liittyvät raportit ja luonnokset löytyvät tämän sivun alaosasta sekä alasivuilta.

Satakunnan markkinoinnin kärjet ja erottautuminen

Kärkituotteet ja maakunnan erottautumistekijät
Yksittäiset tapahtumat tai matkailukohteet
Valtakunnallista tunnettavuutta
Syy matkustaa alueelle

    Yyteri
    Jämi
    Vanha Rauma / Unescon maailmanperintökohteet kansainvälisessä markkinoinnissa
    Pori – Tapahtumakaupunki  mukaan lukien Pori Jazz

Kehittyvät kärkituotteet
Yksittäiset tapahtumat tai matkailukohteet
Maakunnallisesti tunnettuja
Potentiaali kehittyä valtakunnallisesti tunnetuiksi

    Selkämeren kansallispuisto
    Kokemäenjoen uudet tuotteet
    Pyhäjärviseutu
    Arkkitehtuuri
    Kartanot: Vuojoki, Villilä, Anola, Kokemäen Sunniemi ja Köyliö
    Ruukit:  Kauttua, Leineperi, Noormarkku

Erityisosaamisalueet

    Tapahtumat ja kulttuuripalvelut
    Liikunta- ja hyvinvointipalvelut
    Erityisharrasteet ja erityisliikuntapalvelut
    Työ-, liike-, kokous- ja kongressimatkailu
    Luontopalvelut
    Opastuspalvelut
    Vierailukeskukset

Maakunnan matkailullinen perusta

    Ohjelmapalvelut ja ostosmatkailu
    Kansallispuistot
    Majoituspalvelut
    Kahvila- ja ravintolapalvelut
    Lähiruokapalvelut

Vahvuudet

    Meri ja luonto
    Kokemäenjoki ja muut joet
    Vahvat ja tunnetut tapahtumat
    Kulttuuri ja historia
    Sijainti lähellä potentiaalista asiakaskuntaa

TAPAHTUMIEN SATAKUNTA
SuomiAreena
Ilmailu- ja urheilutapahtumat
Rauman pitsiviikot
Pori Jazz ja PoriRock
Masiinamessut
Kokoukset ja kongressit


KULTTUURIN SATAKUNTA
Historialliset ja esihistorialliset kohteet
Ruukit ja kartanot
Kylät, kulttuurimaisemat ja matkailutiet
Museot ja arkkitehtuuri (Alvar Aalto)
Taiteilijat
Teatterit


LUONNON JA ELÄMYSTEN SATAKUNTA
Merellisyys (Yyteri, Selkämeren kansallispuisto)
Joet (Kokemäenjoki)
Järvet (Pyhäjärvi)
Luontomatkailu (Jämi, kansallispuistot)
Liikunta ja elämykset (Jämi, Pesämäki)

ELINVOIMAINEN SATAKUNTA
TEOLLISUUS JA MAATALOUS
Teollisuuden vierailukeskukset
Maaseutumatkailu ja lähiruoka
Ostokset
Tehtaanmyymälät
Torit ja markkinat

Satakunnan matkailun tulevaisuus tehdään yhdessä (18.5.2012)

Matkailulla on kasvava merkitys Satakunnalle. Suomen matkailustrategia ennakoi alalle reipasta kasvua, josta Satakunnankin on mahdollisuus ottaa osansa. Jo vuonna 2009 työllisyysvaikutus Satakunnassa oli yli 1600 henkilötyövuotta ja matkailutulo 180 miljoonaa euroa. Matkailun työpaikat tyypillisesti pysyvät alueella. Myönteinen vaikutus ei rajoitu työllisyyteen ja matkailutuloihin. Matkailuyritykset ja toimijat kehittävät yhdessä viranomaisten kanssa alueen ilmettä ja infrastruktuuria sekä luovat palveluita myös kantaväestölle. Parhaimmillaan alan vahvistuminen parantaa Satakunnan viihtyisyyttä ja vetovoimaa yritysten ja asukkaiden näkökulmasta.

Satakunnan matkailun kehitysnäkymät eivät toteudu tyhjiössä. Alan kehitystrendejä ovat muun muassa internetin merkityksen kasvu matkojen suunnittelussa ja hankinnassa, ihmisten matkailutottumusten ja vaatimustason erilaistuminen sekä ympäristöarvojen korostuminen. Tällaisessa toimintaympäristössä ei voi menestyä ilman yhteistyötä. Matkailijoita kiinnostavien tuotteiden rakentaminen ja asiakasryhmien saavuttaminen vaativat markkinointiosaamista. Kansainvälinen markkinointi edellyttää monikielisyyttä nettisivuilla ja muussa materiaalissa.

Satakunnan matkailualan tulevaisuudesta päävastuun kantavat matkailualan yritykset, joista suuri osa on pieniä yrityksiä. Julkisella sektorilla on yrityksiä tukeva rooli. Satakuntaliitto on aloittanut yhdessä seutujen yhteistyökumppanien kanssa Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelman laatimisen.  

Taustoittavaan kyselyyn toimintaympäristön haasteista ja tulevista toimenpidetarpeista vastasi lähes 250 yrittäjää ja kehittämistoimijaa. Kyselyn mukaan Satakunnassa kohtuullisen hyvä tilanne on osaavan työvoiman, tunnettuuden ja matkailuun liittyvän infran suhteen. Enemmän parannettavaa on markkinoinnissa ja yhteistyöprosesseissa. Satakunnan matkailun organisoitumisen, kehittämisen ja markkinoinnin pitäisi keskittyä maakunnalliselle tasolle vahvemmalla yhteistyöllä ja verkostoitumisella. Tavoitetilaa ja profiloitumista puidaan lisää seudullisissa työpajoissa toukokuun lopulla. Syksyllä arvioidaan yhteistyön tavoitteita, tasoja ja organisoitumista. Prosessin ajankohtaiset tiedot löytyvät osoitteesta satakuntaliitto.fi/matkailusuunnitelma. Tervetuloa osallistumaan.

Heikki Juurinen
Aluekehitysjohtaja
Satakuntaliitto

Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelman laatiminen alkoi keväällä 2012

Satakuntaliiton maakuntahallitus on käynnistänyt Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelman laatimisen.  Suunnitelma laaditaan maalis-syyskuun 2012 aikana. Tarkoituksena on täsmentää yhteiset maakunnalliset ja seutukunnalliset tavoitteet sekä laatia vaihtoehtoisia esityksiä työnjaoksi ja toiminnan organisoimiseksi maakunnassa. Päämääränä on Satakunnan matkailun voimistuminen ja sen profiilin selkeytyminen.

Matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelman laatijaksi valittiin tarjouspyyntöjen kautta skenaario- ja strategiatyöhön erikoistunut johdon konsulttitoimisto Capful Oy. Osana prosessia maalis-huhtikuussa toteutetaan mm. web-kysely matkailuyrittäjille ja muille matkailun kehittämistoimijoille, kuntajohtajien haastattelut sekä toukokuussa avoimet maakunnalliset ja seudulliset työpajat. Elokuussa pidetään vielä kokoava työpaja. Suunnitelma johtopäätösten pohjaksi valmistuu syyskuussa.

Prosessin täsmällisemmät tavoitteet:

• Analysoida matkailun tulevaisuuden kannalta keskeisiä muutostekijöitä ja arvioida muutosvoimien vaikutuksia maakunnan matkailuun

• Kuvata maakunnan matkailun nykytilaa: voimavarat ja rajoitteet tai kilpailukyky- ja profiloitumiskuvaukset

• Luoda maakunnan ja sen seutukuntien matkailulle innostava ja toteutettavissa oleva visio, johon voidaan sitoutua laajasti

• Määritellä maakunnan matkailun kehittämisen tienhaaroja, strategisia vaihtoehtoja ja uusia mahdollisuuksia

• Analysoida, valita ja kiteyttää maakunnan ja seutukuntien matkailun kehittämisen painopistealueet (Maakunnalla ja seutukunnilla voi olla yhteisiä ja erillisiä painopistealueita)

• Määrittää ja arvioida Satakunnan matkailun kehittämisen toiminta- ja organisoitumismalleja, joiden avulla tarjotaan palveluja sekä yrityksille että kunnille

• Määrittää tavoitteelle toimenpidesuunnitelma

• Synnyttää uutta yhteistä keskustelua, rajoja ylittävää yhteistyötä ja vuorovaikutusta, joka kehittää koko toimialan strategista näkemystä

• Tarjota testatut välineet ja toimivat kuvaustavat pidemmän aikavälin kehityskulkujen systemaattiseen analysointiin, nykytila-analyyseihin ja strategian kuvaamiseen

• Sitouttaa maakunnan toimijoita nostamaan maakunnan matkailu uudelle tasolle.

Satakuntaliitto toteuttaa prosessin yhteistyössä Porin Seudun Matkailu Oy Maisan, Rauman kaupungin ja Rauman seudun kuntien sekä Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n kanssa.

Lisätietoa
satakuntaliitto.fi/matkailu
Satakuntaliiton aluekehitysjohtaja Heikki Juurinen 0500 555074
Capful Oy Martti Setälä 040 5366350
Satakuntaliiton aluekehitysasiantuntija Viveka Lanne 050 5484738