Mannertuulialueet Satakunnassa selvitys

Satakuntaliitossa laadittu Mannertuulialueet Satakunnassa selvitys on ladattavissa. Hanke on päättynyt.
Tiedoston koko on noin 12 MB.

LATAA TÄSTÄ MANNERTUULISELVITYS (pdf)

Kiitoksia kaikille yhteistyökumppaneille ja hankkeeseen osallistuneille! Yhteistyöterveisin, hankkeen projektisuunnittelija
Aki Hassinen

Kansikuva: Aki Hassinen
Valokuvat: Aki Hassinen
Paikkatietoaineistot:
- Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanumero MML/VIR/001/08
- Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä/SYKE ja Tilastokeskus 2007

Mannertuuli-hanke

Mannertuulihanke on ympäristöministeriön rahoittama tutkimushanke. Suunnittelumenetelmien kehittämisen lähtökohtana ovat Satakunnan maakuntakaavaa varten aiemmin laaditut selvitykset Tuulivoimala-alueet Satakunnassa (Savola & Lehto 2005) ja Länsituuli WestWind-hankkeen selvitys (2004).

Hankkeen tavoitteena on selvittää Satakunnan manneralueilla tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet sekä kehittää tuulivoimala-alueiden kartoittamiseksi soveltuvia suunnittelumenetelmiä manneralueella. Selvitys toteutetaan vuosien 2010-2011 aikana.

Tässä pilottiselvityksessä on tarkoitus kehittää paikkatietoanalyysiin ja vuorovaikutukseen perustuvia suunnittelumenetelmiä sopivien alueiden selvittämiseksi. Hankkeen tulokset soveltuvat maakuntakaavan aineistoiksi.

Muita samaan aikaan tehtäviä tuulivoimaselvityksiä on meneillään Sisä-Suomessa (Kainuu, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Keski-Suomi), Etelä-Suomessa (Uusimaa, Itä-Uusimaa, Häme, Päijät-Häme), Varsinais-Suomessa (Varsinais-Suomen liitto) sekä Lapissa (Lapin liitto). Nämä kaikki ovat ympäristöministeriön osarahoittamia hankkeita, joilla on yhteinen valtakunnallinen ohjausryhmä.