Satakuntalainen manifesti kiusaamista vastaan

Manifestin ja tämän sivuston ylläpidosta vastaa Satakunnan Lapsi- ja Nuorisopolitiikan -sihteeristö. Yhteyshenkilönä toimii Riitta Hirsikoski Sataedu. Satakuntaliitto tarjoaa hankkeelle teknisen alustan.

Haastamme kaikki mukaan tekemään kiusaamisen vastaista työtä!

Tärkein kiusaamisen vastainen työ tehdään joka päivä arjessa, siellä missä lapset ja nuoret ovat. Manifesti on julkinen asiakirja, jossa ihmiset ja organisaatiot esittävät omat konkreetiset tekonsa ja panostuksensa siihen, miten voidaan ehkäistä kiusaamista ja puuttua kiusaamiseen.

Meillä kaikilla on yhteinen tavoite: luoda jokaiselle lapselle ja nuorelle hyvä, turvallinen ja osallistava kasvu- ja oppimisympäristö Satakunnassa. Hyvä lapsuus kestää koko elämän!

-    On kyse ihmisoikeuksista.
-    On kyse ihmisarvoisesta elämästä.
-    On kyse hyvinvoinnista.
-    On kyse yhteiskunnan turvallisuudesta.
-    On kyse lainsäädännön toteuttamisesta.
-    On kyse kansantaloudesta.

 

Biisi on julkaistu 10.8.2015. Biisi on tuotettu osaksi koulurauhatyötä MLL:n Kymen piirissä. Biisi syntyi halusta nostaa koulukiusaaminen puheenaiheeksi ja rohkaista puuttumaan siihen. Biisi ja video on toteutettu hyväntekeväisyysperiaatteella ja sen tekemiseen on osallistunut huikea joukko nuoria ja alan ammattilaisia.

 

 

Lisätietoja voit kysellä LANU-sihteeristön edustajalta: 


Riitta Hirsikoski
puh. 040 199 4305
riitta.hirsikoski@sataedu.fi