Maaseutu

Satakuntaliitto tekee yhteistyötä maaseudun kehittämisasioissa valtakunnallisesti ja maakunnan sisällä.

Satakuntaliitossa perinteisesti toiminut kyläasiamiestoiminta on siirtynyt Satakylät ry:n vastuulle syksyllä 2009. Satakuntaliiton maaseudun operatiivinen kehittäminen painottuu laajemmin maaseudulla toimivien tahojen yhteistyön koordinointiin sekä maaseutuasumisen mahdollisuuksien edistämiseen.

Satakuntaliitto ja SataKylät ry järjestävät yhteistyössä Vuoden maakuntakyläkilpailun. Satakuntaliitto liittyi Suomen kylät ry:n jäseneksi vuonna 2016.

  • SataKylät ry:n maakunnallinen kyläohjelma vuosille 2010–2020 "Elämänvirtaa Satakunnan maaseudulle!" on ladattavissa SataKylät ry:n sivustolta. Ohjelmassa esitellään SataKylien nykyistä toimintaa sekä yhteistyökumppaneita.

 

Aluekehitysasiantuntija / Regional advisor
Krista
Tupala

• maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
• alueellinen kulttuurin, matkailun ja maaseudun kehittämisen yhteistyö, kalastusasiat
• rakennerahastohankkeiden (EAKR) yhteyshenkilö
• alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) yhteyshenkilö
• Interreg:it ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelma
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• aluekehityksen toimiala

puhelin  +358 44 711 4387
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi