Maakuntasuunnitelma - Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035

Kannustavaa yhteisöllisyyttä, puhdasta elinvoimaa ja ihmislähtöisiä ratkaisuja

Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi maanantaina 12.3.2012 uuden maakuntasuunnitelman, Satakunnan tulevaisuuskäsikirjan 2035. Tulevaisuuskäsikirja tavoittelee hyvää elämää Satakunnassa vuonna 2035 kolmen avainteeman kautta: kannustavaa yhteisöllisyyttä, puhdasta elinvoimaa ja ihmislähtöisiä ratkaisuja.

1) kannustavaa yhteisöllisyyttä
             Yrittäjähenkisyys
             Myönteisyys
             Kansainvälisyys
             Vastuu itsestä ja toisista

2) puhdasta elinvoimaa
             Kärkialat biotalous ja energia
             Puhdas ruoka ja juomavesi
             Puhdas luonnonympäristö

3) ihmislähtöisiä ratkaisuja
             Yhteisten asioiden hoito
             Palveluiden tuotanto
             Asuminen ja turvallisuus    
             Arjen yhteydet

Maakuntahallitus käynnisti maakuntasuunnitelman laatimisen marraskuussa 2010. Keskeisenä tavoitteena oli laajan kansalaisnäkemyksen kautta määrittää satakuntalaisten tahtotila tulevaisuudestaan. Suunnitelma valmisteltiin kymmenen eri taustatoimenpiteen pohjalta, joissa oli huomioitu asiantuntijanäkemysten lisäksi mm. lasten ja nuorten näkemyksiä Satakunnan tulevaisuudesta. Suunnitelmaan vaikutti lopulta noin 2000 satakuntalaista. Keskeinen taustamateriaali on ollut kaikkien saatavilla ja kommentoitavissa Satakuntaliiton kotisivuilla.

Maakuntasuunnitelmasta muotoutui Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035. Sen tavoitteet ja arvopohja ovat nousseet toisaalta jo olemassa olevista vahvuuksista ja toisaalta sellaisista asioista, joita satakuntalaisten mielestä tulisi parantaa ja kehittää. Ylläpitääksemme ja parantaaksemme satakuntalaisten hyvää elämää tarvitsemme vielä enemmän osallistujia ja tekoja. Tarvitsemme jokaisen satakuntalaisen panosta  - pieniä ja isoja yhteisiä askeleita kohti puhdasta elinvoimaa, kannustavaa yhteisöllisyyttä ja ihmiskeskeisiä ratkaisuja.

Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035 vaikuttaa muun muassa käynnissä olevan EU:n 2014+ -ohjelmakauden valmisteluun sekä seuraavalle valtuustokaudelle laadittavaan maakuntaohjelmaan. Satakuntalaisille käsikirjasta ja sen tavoitteista viestitään joka kotiin jaettavan painoksen avulla sekä jalkautumalla maakunnan kesätapahtumiin.

Valmisteluprosessiin taustamateriaaleineen voit tutustua tarkemmin vasemmalla olevien alaotsikoiden kautta.

Maakuntien suunnittelu

Maakuntien suunnittelu käsittää maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Maakuntasuunnitelma mainitaan maakuntien suunnitteluasiakirjana alueiden kehittämislaissa  (1651/2009)  ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/99). Sen laatimisesta ja tarkemmasta sisällöstä ei ole säännöksiä. Suunnitelmaa toteutetaan maakuntaohjelmalla ja maakuntakaavalla. Maakuntaohjelmasta säädetään alueiden kehittämislaissa sekä asetuksessa.  Maakuntakaavan laatimista koskevat säännökset ovat maankäyttö- ja rakennuslaissa.