Maakuntaohjelma 2018-2021

Satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021 (pdf)

Maakuntavaltuusto hyväksyi 15.12.2017 Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 ja siihen sisältyvän ympäristöselostuksen. Ohjelman tavoitteena on Satakunnan kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden edistäminen. Maakuntaohjelmassa kuvataan maakunnan tahtotila, toimintaympäristö ja lähtökohdat, ohjelman keskeiset toteuttamisen välineet ja tärkeimmät kansalliset ja kansainväliset kumppanuudet sekä näistä johdetut kehittämisen vahvuudet ja rajoitteet. Maakuntaohjelman rooli on keskeinen aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden pohjana uuden maakunnan aloittaessa työnsä vuonna 2020.

Uusi maakuntaohjelma koostuu kolmesta eri toimintalinjasta: ’kannustavaa yhteisöllisyyttä’, ’puhdasta elinvoimaa’ ja ’ihmislähtöisiä ratkaisuja’. Valittuja kehittämisteemoja on kymmenen. Kehittämistoimia toteutetaan monirahastoisesti ja rahoitusmahdollisuuksia on nostettu esiin kehittämisteemojen yhteydessä. Osaamisen vahvistaminen, kansainvälistyminen ja digitalisaatio ovat vahvasti mukana toimintalinjojen läpileikkaavina sisältöinä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erityisasiantuntija
Katja
Laitinen
 • maakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittäminen
 • kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
 • tutkimus- ja  koulutusyhteistyö
 • tutkimus-kehittämis- ja innovaatiofoorumit
 • toisen asteen neuvottelukunta
 • alue-ennakointi
 • älykäs erikoistuminen
 • EUn ohjelmakauden 2021-2027 kansalliseen valmisteluun osallistuminen
 • maakuntasuunnitelman- ja maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
 • maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
 • Satakuntaliiton hankeryhmä
 • aluekehityksen toimiala

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi