Maakuntaohjelma 2018-2021

Satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021 (pdf)

Maakuntavaltuusto hyväksyi 15.12.2017 Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 ja siihen sisältyvän ympäristöselostuksen. Ohjelman tavoitteena on Satakunnan kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden edistäminen. Maakuntaohjelmassa kuvataan maakunnan tahtotila, toimintaympäristö ja lähtökohdat, ohjelman keskeiset toteuttamisen välineet ja tärkeimmät kansalliset ja kansainväliset kumppanuudet sekä näistä johdetut kehittämisen vahvuudet ja rajoitteet.

Uusi maakuntaohjelma koostuu kolmesta eri toimintalinjasta: ’kannustavaa yhteisöllisyyttä’, ’puhdasta elinvoimaa’ ja ’ihmislähtöisiä ratkaisuja’. Valittuja kehittämisteemoja on kymmenen. Kehittämistoimia toteutetaan monirahastoisesti ja rahoitusmahdollisuuksia on nostettu esiin kehittämisteemojen yhteydessä. Kansainvälistyminen, osaamisen vahvistaminen, digitalisaatio ja vastuullisuus ovat vahvasti mukana toimintalinjojen läpileikkaavina sisältöinä.

satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021

 

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019-2020

Satakuntaliitto on laatinut Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ohjeistuksen mukaisesti maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman vuosille 2019-2020. Toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 31.10.2018.

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019-2020

 

Maakuntaohjelman 2018-2021 arviointi

Aluekehittämislain mukaan maakuntaohjelman tavoitteiden saavuttamista, vaikutuksia ja toimeenpanoa tulee arvioida vähintään kerran ohjelmakauden aikana. Arvioinnin tekee ulkopuolinen arvioitsija. Arviointi toteutettiin viiden maakunnan (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta) keskinäisenä maakuntaohjelmien vertaisarviointina. Arviointi kohdistui maakuntaohjelman 2018–2021 valmisteluprosessiin, tavoitteistoon, maakuntaohjelman rooliin ja toimeenpanoon. Satakunnan maakuntaohjelman arvioinnista vastasi Pohjanmaan liitto.

Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 arvioinnin loppuraportti

Aluekehitysjohtaja
Timo
Vesiluoma

• maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun johtaminen ja koordinointi
• EU- ja kansallisen ohjelmatyön ja -rahoituksen johtaminen
• kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
• tutkimus- ja koulutusyhteistyö
• MYR:n pääsihteeri
• aluekehityksen johtaja
• maakuntajohtajan 1. sijainen
• johtoryhmän jäsen

puhelin +358 44 711 4330
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi