Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden (SL, S) toteutumisen seuranta

Tiedote 26.11.2019

Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden (SL, S) toteutumisen seuranta

Satakuntaliitto käynnisti Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen luonnonsuojelualueiden (SL) ja suojelualueiden (S) tilan arvioinnin keväällä 2019. Selvitystyö käsitti olemassa olevan aineiston läpikäynnin ja maastokäynnit. Maastokäynnit kohdennettiin alueisiin, joista ei ollut tuoretta tietoa. Suojelualueiden tilan arviointi on osa maakuntakaavan toteutumisen seurantaa ja arvioinnissa keskityttiin Natura 2000 -verkoston ja suojeluohjelmien ulkopuolisiin alueisiin. Selvitys valmistui marraskuussa 2019.

Satakunnan maakunnallista luontoselvitystä koskevaksi yhteistyö- ja vuorovaikutuskanavaksi on muodostettu SataLuonto-niminen yhteistyöryhmä, johon on kutsuttu viranomaisten, maakunnallisten sidosryhmien ja kuntien edustajia seutukunnittain. Yhteistyöryhmä on ollut tärkeä osa sidosryhmätyötä, ja ryhmän jäsenet ovat tuoneet esille Satakunnan luontoon liittyvää tietoa, tarpeita ja kokemuksia selvityksen tekijöiden ja suunnittelijoiden käyttöön Satakuntaliitossa. SataLuonto-yhteistyöryhmä kokoontuu myös jatkossa käsittelemään kulloinkin ajankohtaisia luontoasioita.

Tiedote (26.11.2019) kokonaisuudessaan

Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden (SL, S) nykytilan arviointiraportti 2019.

Tiedosto on optimoitu pienempään kokoon, mikä heikentää hieman kuvien laatua. Alla olevissa kuntakohtaisissa aineistoissa kuvien laatu on parempi.

Raportin alkuosa ilman kuntakohtaisia aineistoja

Kuntakohtaiset aineistot

Eura

Eurajoki

Harjavalta

Honkajoki

Huittinen

Jämijärvi

Kankaanpää

Karvia

Kokemäki

Merikarvia

Nakkila

Pomarkku

Pori

Rauma

Siikainen

Säkylä

Ulvila

Tiedote 4.6.2019

Satakuntaliitto on käynnistänyt Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden tilan arvioinnin keväällä 2019. Selvitystyö käsittää olemassa olevan aineiston läpikäynnin ja maastokäynnit. Maastokäynnit on kohdennettu alueisiin, joista ei ole tuoretta tietoa. Suojelualueiden tilan arviointi on osa maakuntakaavan toteutumisen seurantaa ja arvioinnissa keskitytään Natura 2000 -verkoston ja suojeluohjelmien ulkopuolisiin alueisiin. Selvitys valmistuu loppuvuodesta 2019.

Satakunnan maakunnallista luontoselvitystyötä koskevaksi yhteistyö- ja vuorovaikutuskanavaksi on muodostettu SataLuonto-niminen yhteistyöryhmä, johon on kutsuttu viranomaisten, maakunnallisten sidosryhmien ja kuntien edustajia seutukunnittain Yhteistyöryhmä on tärkeä osa sidosryhmätyötä ja ryhmän jäsenet tuovat esille Satakunnan luontoon liittyvää tietoa, tarpeita ja kokemuksia selvityksen tekijöiden ja suunnittelijoiden käyttöön Satakuntaliitossa.

Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden (SL,S) nykytilan arviointiraportti 2019 ladataan valmistuttuaan Satakuntaliiton www-sivuille.

 

Tiedote, luontokohteiden seuranta

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Anne Savola (selvitystyö), anne.savola#satakunta.fi, puh. 050 596 1362

Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf (maakuntakaavoitus), susanna.roslof#satakunta.fi, puh. 044 711 4334