Luonnollinen väestönmuutos

Luonnollinen väestönmuutos, eli vuoden aikana syntyneiden ja kuolleiden erotus, on ollut Satakunnassa negatiivinen koko 2000-luvun ajan. Syntyneet ikäluokat ovat pienentyneet, ja viime vuosina kuolleiden määrä on ollut hienoisessa nousussa vuoteen 2013 asti, jonka jälkeen myös kuolleiden määrä on hieman laskenut. Kehityksen seurauksena luonnollinen väestönmuutos on 2010-luvulla noin -500 henkeä vuosittain.

 

Sivun tiedot ovat peräisin tilastokeskuksen väestötilastosta. Aiheesta enemmän täällä.