Lounaisrannikkoyhteistyö LOURA

Lounaisrannikkoyhteistyötä (LOURA) tekevät lounaisrannikon kaupungit Pori, Rauma, Uusikaupunki ja Turku. LOURA on strateginen yhteistoimintamalli, jolla tavoitellaan enemmän näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kuin erikseen toimimalla. Yhteistyön päämääränä on koko alueen kilpailukyvyn, houkuttelevuuden ja tunnettuuden lisääminen. Lounaisrannikkoyhteistyötä tehdään lounaisrannikon kehittämisvyöhykkeellä. Kehittämisvyöhyke on aluekehityksen ja kaupunkipolitiikan yhdistävä viitekehys, joka pohjautuu toiminnallisuuteen.

Satakuntaliiton LOURA-yhteyshenkilönä toimii aluekehitysasiantuntija Katja Laitinen.

Vs. aluekehitysjohtaja
Katja
Laitinen

• aluekehittäminen
• maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun johtaminen ja koordinointi
• EU- ja kansallisen ohjelmatyön ja -rahoituksen johtaminen
• kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
• tutkimus- ja koulutusyhteistyö
• MYR:n pääsihteeri
• aluekehityksen johtaja
• maakuntajohtajan 1. sijainen
• johtoryhmän jäsen

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi