Logot ja tunnukset - ladattavat tiedostot

Satakunnan vaakunan ja Satakuntaliiton logojen käyttö

Satakunnan maakunnan tärkein ja virallinen tunnus on vaakuna. Maakuntavaakunaa käytetään maakunnan yhteenkuuluvuuden ja myönteisen maakuntahengen korostamiseksi.

Maakuntavaakunaa on käytettävä vaakunan arvoa, lakia, hyvää tapaa ja heraldiikan periaatteita noudattaen.

Satakuntaliitolla on oikeus kieltää vaakunan tai logon luvaton tai asiaton käyttö (Kuntalaki 6 §).

Satakunnan vaakunan värit

Satakunnan vaakuna

kuva: värillinen JPG CMYK, ei web käyttöön
kuva: värillinen PSD CMYK, ei web käyttöön
kuva: JPG-muodossa RGB, web käyttöön 

vektori: AI-muodossa CMYK
vektori: PDF-muodossa CMYK

Satakuntaliiton vaakuna tekstillä

kuva: JPG-muodossa CMYK, ei web käyttöön
kuva: PSD-muodossa CMYK, ei web käyttöön
kuva: JPG-muodossa RGB, web käyttöön
kuva: vektorimuodossa

EU tunnukset

Euroopan tunnuksen graafiset tiedot

Lataa Euroopan unionin lippu

EU-logot

www.rakennerahastot.fi on palveluportaali Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille. Sieltä löytyy EU-hankkeisiin liittyvä graafinen ja viestinnällinen ohjeistus.

Maakunnan markkinointi
Satakuntaa markkinoidaan teemoilla
- Hyvä elämä Satakunnassa (Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035 eli Satakunnan maakuntasuunnitelma)
- Suomi tarvitsee Satakunnan (Teollisuuspilotti)
- Luo oma elämyksesi Satakunnassa (logot zip-tiedostona).

Viestintäasiantuntija / Communications advisor
Tiina
Leino

• Satakuntaliiton viestintä (kanavat Satakuntaliitto.fi, Satanen, Facebook)
• maakunnan markkinointi (kanavat Satakunta.fi, Koesatakunta.fi, Facebook, YouTube, muut aineistot)
• viestintäkanavien pääkäyttäjä
• Satakuntaliiton viestintäryhmä
• maakuntajohtajan työtiimi
• communications & marketing

puhelin +358 50 465 4199
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi / firstname.lastname (a) satakunta.fi

IT-tukihenkilö
Sami
Suominen

• atk-järjestelmien ylläpito ja tuki
• julkaisuiden taitto, asemointi ja kuvankäsittely
• puhelimet
• satakuntaliitto.fi pääkäyttäjä
• Satakuntaliiton viestintäryhmä
• hallintopalvelut

puhelin +358 44 711 4377
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi