Lausunnot ja kannanotot

30.1.2017 Kannanotto Metsähallitukselle Pinkjärven ja Lastensuon hoito- ja käyttösuunnitelman lausuntoversiossta 12.12.2016

23.1.2017 Lausunto Kankaanpään kaupungille Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) kortteleita 360-365 sekä puisto- ja katualueita koskevan asemakaavan (Halmeen laajennusalueen eteläosa) luonnoksesta

17.1.2017 Lausunto Kankaanpään kaupungille Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelin 304 asemakaava (Rivieran pikkutalot)

9.1.2017 Lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta koskien Pyhäjärven ja Näsijärven vesilain mukaisten säännöstelylupien muuttamista