Lausunnot ja kannanotot

17.2.2017 Lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta Mäntyluodon sataman laiturirakentamista koskevaan hankkeeseen

14.2.2017 Lausunto Euran kunnalle Euran kunnan Kiperin Avalan ranta-asemakaavasta ja ranta-asemakaavan muutoksesta

13.2.2017 Lausunto Merikarvian kunnalle Merikarvian kunnan kirkonkylän, Värenmäen alueen ja Koivukujan ympäristön asemakaavan muutoksesta

13.2.2017 Lausunto Kankaanpään kaupungille Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) kortteleita 360-365 sekä puisto- ja katualueita koskevan asemakaavan (Halmeen laajennusalueen eteläosa) ehdotuksesta

13.2.2017 Lausunto Merikarvian kunnalle Merikarvian kunnan kirkonkylän asemakaavan muutoksesta (Ylisensahantien ympäristö)

9.2.2017 Lausunto Euran kunnalle Euran kunnan yhdystien teollisuusalueen asemakaavan muutoksesta

30.1.2017 Kannanotto Metsähallitukselle Pinkjärven ja Lastensuon hoito- ja käyttösuunnitelman lausuntoversiosta 12.12.2016

23.1.2017 Lausunto Kankaanpään kaupungille Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) kortteleita 360-365 sekä puisto- ja katualueita koskevan asemakaavan (Halmeen laajennusalueen eteläosa) luonnoksesta

17.1.2017 Lausunto Kankaanpään kaupungille Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelin 304 asemakaava (Rivieran pikkutalot)

9.1.2017 Lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta koskien Pyhäjärven ja Näsijärven vesilain mukaisten säännöstelylupien muuttamista