Kulttuuristrategia 2030

Osallistu Satakunnan kulttuuristrategian päivitystyöhön! 

Satakunnan kulttuuristrategia 2020 valmistui vuonna 2015. Kulttuuristrategiassa määritettiin visio satakuntalaisesta kulttuurista sekä esitettiin tärkeimmät toimenpiteet neljän eri painopisteen alla:

1. Kulttuuripalvelujen saatavuus ja saavutettavuus - Hyvinvointia kulttuurista
2. Kulttuurin markkinat ja rajapinnat - Elinvoimaa kulttuurista ja taiteesta
3. Kulttuurin ja taiteen ammattilaiset - Taiteilijana Satakunnassa
4. Kulttuuri- ja taidekoulutuksen polku - Osaamisella menestystä

Satakunnan kulttuuristrategiassa 2020 painottuivat uudet toimintamallit, verkostot ja uudenlainen sektorirajat ylittävä yhteistyö. Osa strategian sisällöistä sopii varmasti hyvin tähänkin aikaan, mutta strategian päivitys mahdollistaa kuitenkin uusien painotusten ja jopa täysin uusien avausten mukaantulon.

Päivitystyöhön liittyvän kyselyn vastausaikaa on jatkettu 14.9.2020 asti. Kyselyn tarkoituksena on selvittää, miten nykyisen kulttuuristrategian linjauksia tulisi päivittää ja mitä uusia teemoja on tarpeen ottaa mukaan. Lisäksi on tarkoitus kartoittaa kulttuuritoiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä.

Kyselyyn pääsee tästä: https://q.surveypal.com/Satakunnan-kulttuuristrategian-paivitys

Päivitysprosessin aikana järjestetään tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus yhdessä keskustella kulttuuristrategian sisällöistä ja tuoda esille omia näkökulmia kulttuurin kehittämiseen (koronatilanteesta riippuen tarvittaessa etäyhteydellä) sekä osallistamaan maakunnan kulttuuritoimijoita mahdollisimman laajasti.

Satakunnan nykyiseen kulttuuristrategiaan 2015-2020 voi tutustua Satakuntaliiton nettisivuilla: http://www.satakuntaliitto.fi/kulttuuristrategia.

Aluekehitysasiantuntija / Regional advisor
Krista
Tupala

• maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
• alueellinen kulttuurin, matkailun ja maaseudun kehittämisen yhteistyö, kalastusasiat
• rakennerahastohankkeiden (EAKR) yhteyshenkilö
• alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) yhteyshenkilö
• Interreg:it ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelma
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• aluekehityksen toimiala

puhelin  +358 44 711 4387
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi