Satakunnan kulttuuristrategia 2020

Satakunnan kulttuuristrategia 2020

Satakunnan kulttuuristrategia 2020 hyväksyttiin maakuntahallituksessa 5.10.2015

Satakunnan kulttuuristrategia on satakuntalaisten kulttuuritoimijoiden viesti siitä, minkälainen kulttuurimaakunta Satakunnan halutaan olevan vuonna 2020. Strategiatyöhön osallistui eri vaiheissa yhteensä noin 200 toimijaa. Tarkoituksena oli alusta saakka laatia selkeä ja tiivis strategia, joka tarjoaa maakunnan kunnille, kulttuuritoimijoille, päättäjille ja muille kulttuurin kehittämistyössä mukana oleville eväitä kulttuurin ja kulttuuripalvelujen kehittämiseen. Strategiaan valikoitui neljä painopistettä: kulttuurin saavutettavuus, kulttuurin markkinat ja rajapinnat, kulttuurialojen ammattilaisten toimintaedellytykset sekä kulttuuri- ja taidekoulutus. Läpileikkaavina teemoina kaikissa painopisteissä ovat yhteistyö ja verkostot, kulttuurin saavutettavuus sekä kulttuuri- ja taidetoiminnan näkyväksi tekeminen.


Kulttuuristrategian laadintaprosessin vaiheita:

- Strategiatyön käynnistävä kulttuurifoorumi järjestettiin 12.3.2014 klo 12.30 - 15.30 Palmgren-konservatoriolla. 

- Teematyöpajoja järjestettiin keväällä ja alkukesästä 2014 seuraavasti:

To 8.5.2014 klo 12.30 - 16.00 Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, Eura
Teema: kulttuurin markkinat ja rajapinnat Satakunnassa
Mitkä ovat kulttuuriyrittäjyyden näkymät ja markkinat Satakunnassa?
Osataanko kulttuuripalvelut tuotteistaa ja löytävätkö ne asiakkaansa?
Millaisia ovat kulttuuripalvelujen rajapinnat: keitä kulttuuritoimijat voivat palvella?
Mikä on kulttuurin hyvinvointityön asema Satakunnassa?

To 15.5.2014 klo 12.30 - 16.00 Kankaanpään taidekoulu, Paasikiventie 24, Kankaanpää
Teema: taiteilijana Satakunnassa
Mistä saa satakuntalainen taiteilija leipänsä?
Mitä pitäisi tehdä, jotta ammattimainen taiteilijan työ on tulevaisuudessakin mahdollista Satakunnassa?
Vaativatko työskentelyolosuhteet kehittämistä vai enemmän turvaamista?
Onko taiteilijakoulutuksella tulevaisuus Satakunnassa ja missä mennään taiteen perusopetuksen kanssa?

Ke 4.6.2014 (Huom! muuttunut ajankohta) klo 12.30 - 16.00 Emil Cedercreutzin museo, Museotie 1, Harjavalta
Teema: kulttuuripalvelujen tuottaminen Satakunnassa
Museot ja kirjastolaitos ovat kulttuurimme peruspilarit: mitkä ovat niiden näkymät Satakunnassa?
Vastaavatko kunnalliset kulttuuripalvelut kysyntää ja löytyykö niille jatkossakin rahaa?
Mikä on kolmannen sektorin rooli kulttuurin tuottamisessa?
Onko kulttuuriosaajilla sijansa myös hyvinvointipalveluissa?

- Kulttuuristrategian luonnos oli kommentointikierroksella kesällä 2015.

- Satakunnan edellinen kulttuurin toimenpideohjelma ”Ilon ja Valon Satakunta” laadittiin vuosille 2007-2013 ja sitä on sen jälkeen päivitetty toimenpiteiden osalta 2009 ja 2010.

Aluekehitysasiantuntija / Regional advisor
Krista
Tupala

• maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
• alueellinen kulttuurin, matkailun ja maaseudun kehittämisen yhteistyö, kalastusasiat
• rakennerahastohankkeiden (EAKR) yhteyshenkilö
• alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) yhteyshenkilö
• Interreg:it ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelma
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• aluekehityksen toimiala

puhelin  +358 44 711 4387
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi