Koulutusrakenne

Väestön koulutusastetta tarkasteltaessa huomioidaan 15 vuotta täyttänyt väestö. Keskiasteen tutkinnon suorittaneet ovat suorittaneet joko ylioppilastutkinnon tai 1-3 vuotisen ammatillisen tutkinnon. Korkea-asteen opintoihin kuuluvat keskiasteen jälkeiset ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut tutkinnot.

Satakunnassa keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus on korkeampi kuin koko maassa keskimäärin. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden määrä on kuitenkin huomattavasti koko maan keskiarvoa alhaisempi. Siten myös tutkinnon suorittaneiden kokonaismäärä on koko maan lukua alhaisempi.

 

Sivun tiedot ovat peräisin tilastokeskuksen koulutustilastosta. Aiheesta enemmän täällä.