Kokemäenjoen aalloilla ja rannoilla -kirja

Satakuntalaiset eri alojen tutkijat ja suunnittelijat ovat ryhmänä pohtineet Kokemäenjokilaaksossa, suistossa ja merialueella tapahtuneita ja tapahtuvia toimintoja. Pohdinnat on saatettu artikkeleiksi, jotka käsittelevät joen luonto- ja kulttuuriympäristöä, maisemaa, toimintojen historiaa ja nykypäivää sekä suunnittelun merkitystä jokilaaksossa. Julkaisu ”Kokemäenjoen aalloilla ja rannoilla” juhlistaa omalta osaltaan Satakunnan juhlavuosia.

Kirjaan voit tutustua tästä: http://issuu.com/satakuntaliitto/docs/kokemaenjokikirja

Kirja on jaossa ilmaiseksi Satakuntaliitosta painoksen valmistuttua tammikuussa 2012.

Satakuntaliitto sarja A:304
ISBN 978-952-5862-21-8 (pdf)

Toimitus: Juha Hiedanpää, Ilkka Jussila, Sirkka Lehto, Sami Louekari, Juhani Ruohonen, Juhani Salmi, Teemu Salonen, Anne Savola ja Kari Ylikoski.

Kirjan kartat: Satakuntaliitto, Virpi Sipari © Maanmittauslaitos, lupa nro 831/MML/11 Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 831/MML/11