Kansainvälinen toiminta

Satakuntaliiton kansainvälinen toiminta suuntautuu niin Eurooppaan kuin Kiinaankin. Euroopassa keskeisimmät yhteistyötahot keskittyvät Euroopan unioniin ja Brysseliin. Kiinan osalta merkittävimmät ovat Changzhou ja Ningbo.

Satakuntaliitto avaa ja ylläpitää kansainvälisiä yhteistyösuhteita maakunnan oman edunvalvonnan hyväksi. Toiseksi yhteistyösuhteita hoidetaan, jotta maakunnan toimijat voivat hyödyntää yhteyksiä oman osaamisensa esille tuomisessa sekä kansainvälisen yritys- ja hankeyhteistyön toteuttamisessa.