Satakunnan kalapajat

Ajankohtaista

SATAKUNNAN 2. KALAPAJA ke 10.4.2019 klo 17.00-20.00, paikkana Satakuntaliitto (Pohjoisranta 11 D, Pori)

Satakunnan kalapaja kokoontuu toisen kerran.
Aiheena on merialueen käyttötarpeiden ja arvojen yhteensovittaminen.
Olemme saaneet tulokset merialueemme käytöstä. Tarkastelemme yhdessä esiinnousseita kalatalouden ristiriitoja merialueen muiden käyttäjien kanssa.
Löydämmekö uusia mahdollisuuksia toimia yhdessä?
Satakuntaliiton merialuesuunnittelijat kertovat myös merialuesuunnittelun ajankohtaiset asiat.
Ruokatarjoilu klo 16.30 alkaen.   

Ilmoittaudu mukaan Satakunnan 2. Kalapajaan  tällä lomakkeella

SATAKUNNAN 1. KALAPAJA pidettiin 14. tammikuuta 2019.
Paikalla oli 10 kalastajaa, Satakuntaliiton merialuesuunnittelijat ja Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen tutkijoita.

Osallistumiskutsu lähti kaikkiaan 170 satakuntalaiselle kalastajalle, kalankasvatusyritykselle ja kalastusmatkailuyritykselle.
Ensimmäisessä kalapajassa esiteltiin merialuesuunnittelun taustat ja tilanne. Yhteistyössä kartoitettiin kalastuksen merialueen käyttöä ja merialuesuunnittelun tietotarpeita, sekä kalastuksen tulevaisuuden näkemyksiä. Yhteistyön jatkolle todettiin olevan tarvetta.

Tulossa
Meremme tähden -tapahtuma 9.5.2019 Raumalla kokoaa yhteen satakuntalaisia merialueen toimijoita.  Satakuntaliiton merialuesuunnittelu pitää tilaisuudessa kaikille avoimen merialuesuunnittelun miniseminaarin “Yhteinen meri, yhteinen tulevaisuus” klo 16.00-18.00
Osoite: Suojantie 2, Rauma (SAMK:n Merimäen kampus).
Tervetuloa paikan päälle kuulemaan ajankohtaista merialuesuunnittelusta, sekä tutustumaan merialueemme käyttöön!

Mikä kalapaja?
Merialuesuunnittelussa yksi keskeistä periaatteista on toiminnan avoimuus ja yhteistyö. Tämä tarkoittaa yhteistyöverkostojen rakentamista paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa.
Kalapajoissa jaetaan tietoa merialuesuunnittelusta, mutta kerätään myös keskeistä paikallista tietoa kalasidosryhmiltä. Osallistavien menetelmien avulla kyetään luomaan yhteinen kuva merialueen käytöstä ja tulevaisuuden tarpeista yhdessä kalasidosryhmien, eli kalastuksen, kalankasvatuksen ja kalastusmatkailun toimijoiden kanssa kevään 2019 aikana.

Satakunnan merialuesuunnittelusta löytyy keskitetysti lisätietoa sivulta www.satakuntaliitto.fi/merialuesuunnittelu. Merialuesuunnittelun etenemistä voi seurata myös verkkosivuilla www.merialuesuunnittelu.fi.

Facebookissa on keskusteluryhmä Sinistä kasvua kalasta – Satakunta, joka on yhteinen keskustelupaikka Satakunnan merialueiden kalastajille, kalankasvattajille ja kalastusmatkailuyrittäjille sekä Satakuntaliiton merialuesuunnittelijoille. Ryhmässä jaetaan ajantasaista tietoa merialuesuunnittelusta ja sen vaikutuksista kalankasvatukseen, kalastukseen ja kalastusmatkailuun. Liity mukaan.

Kalapajat toteutetaan osana PanBaltic Scope -hanketta, joka on Itämeren maiden välinen merialuesuunnittelun kehittämishanke, rahoittajana Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Hankkeen vetäjänä on Ruotsin merialuesuunnittelun vastuuvirasto, Swedish Agency for Marine and Water Management. Satakuntaliitto hankekumppanina osallistuu Itämeren maiden merialuesuunnittelijoiden välisen yhteistyöverkoston rakentamiseen ja tiedon vaihtoon, sekä eri sektoreiden merialueiden käyttötarpeiden esiin nostamiseen. Hankkeessa tuotetaan alueellista ja edelleen kansallista merialuesuunnittelua tukevaa tietoa, joten hanke linkittyy tiiviisti käynnissä olevaan kansalliseen merialuesuunnitteluprosessiin. Niin hankkeen kuin merialuesuunnittelun keskeisenä tavoitteena on meren hyvän tilan saavuttamisen lisäksi tukea sinistä kasvua. Lisätietoa hankkeesta on sivulla http://www.panbalticscope.eu/.

Satakunnan kaksi muuta hanketta, Satakunnan sinisen kasvun innovaatioalusta sekä merellisen matkailun BlueSata, ovat mukana järjestämässä yhteisiä kalapajoja Pan Baltic Scope -hankkeen kanssa. Kaikkien hankkeiden yhteisenä tavoitteena on yrittäjyyden kehittäminen ja tukeminen Satakunnan meri- ja rannikkovesillä.


Vielä ehdit osallistua merialuesuunnitteluun!
Merialuesuunnittelua tukevassa PanBaltic Scope- hankkeessa on avattu karttakysely, johon pyydetään merkitsemään merkityksellisiä paikkoja ammatin harjoittamisen, vapaa-ajan, tai luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta Satakunnan meri- ja rannikkoalueilla.

Linkki kyselyyn https://app.maptionnaire.com/fi/5348/
Vastaaminen tapahtuu anonyymisti, eikä yksittäistä vastaajaa voi erottaa vastausaineistosta. Merialuesuunnittelijat koostavat vastauksista karttoja, jotta saadaan käsitys meren ja rannikkoalueen käyttäjille merkityksellisistä paikoista Satakunnassa. Kerättyä tietoa käytetään tukemaan kestävää merialuesuunnittelua.
Vastausaika 1.2.-31.3.2019

Suomen merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori
Mari
Pohja-Mykrä

• Pan Baltic Scope -hanke

• alueiden käytön toimiala

puhelin +358 44 711 4320
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi