Kaavoituskatsaus

Satakuntaliiton kaavoituskatsauksessa esitellään Satakuntaliitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat maakunnan alueidenkäytön suunnitelmat ja muut kuntien alueiden käytön suunnitteluun, rakennettuun ympäristöön ja rakentamisen ohjaukseen vaikuttavat toimenpiteet maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 15 §) mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7 §) mukaan myös kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Satakuntaliiton kaavoituskatsaus 2018

Satakuntaliiton kaavoituskatsaus 2017

Satakuntaliiton kaavoituskatsaus 2016

Satakuntaliiton kaavoituskatsaus 2015

Satakuntaliiton kaavoituskatsaus 2014

 

Alueiden käytön johtaja
Päivi
Liuska-Kankaanpää

• maakuntakaavan toteuttamisen edistäminen
• maakuntakaavan valmistelu
• maakuntakaavan toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
• liikenne
• alueiden käytön johtaja
• maakuntajohtajan 2. sijainen
• johtoryhmän jäsen

puhelin +358 44 711 4382
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi