Julkaisut

Julkaisuja ja esitteitä löytyy myös: issuu.com/satakuntaliitto

Esitteet ym. markkinointiaineistot löytyvät linkistä Satakunta-aineistot.

Julkaisuista voi tiedustella: kirjaamo@satakunta.fi tai puhelimitse (02) 620 4312.

 

 

 SIVU ON TYÖN ALLA..

 

2019

 • Bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma (print) ISBN 978-952-5862-71-3
 • Bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma (pdf) ISBN 978-952-5862-72-0
 • Satakunnan matkailun kasvuohjelma 2030 (pdf) ISBN 978-952-5862-73-7
 • Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden nykytilan arviointi (print) ISBN 978-952-5862-74-4
 • Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden nykytilan arviointi (pdf) ISBN 978-952-5862-75-1
 • Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 selostus (print) ISBN 978-952-5862-76-8
 • Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 selostus (pdf) ISBN 978-952-5862-77-5
 • Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 merkinnät ja määräykset (print) ISBN 978-952-5862-78-2
 • Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 merkinnät ja määräykset (pdf) ISBN 978-952-5862-79-9
 • Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 selostus, osa A (pdf) ISBN 978-952-5862-80-5
 • Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 selostus, osa B (pdf) ISBN 978-952-5862-81-2
 • Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 selostus, osa A (print) ISBN 978-952-5862-82-9
 • Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 selostus, osa A (pdf) ISBN 978-952-5862-83-6
 • Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 selostus, osa B (print) ISBN 978-952-5862-84-3
 • Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 selostus, osa B (pdf) ISBN 978-952-5862-85-0
 • Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 merkinnät ja määräykset (print) ISBN 978-952-5862-86-7
 • Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 merkinnät ja määräykset (pdf) ISBN 978-952-5862-87-4
 • Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 kumottavat merkinnät ja määräykset (print) ISBN 978-952-5862-88-1
 • Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 kumottavat merkinnät ja määräykset (pdf) ISBN 978-952-5862-89-8

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

 2010-2013

 
2000-2009


1960-1999

 • A248 Alvar Aalto Satakunnassa (1999)
 • A246 Olkiluodon ydinvoimalaitosten vaikutuksista aluerakenteen ja aluetalouden näkökulmasta II Vuoden 1993 selvityksen ajantasaistus (1999)
 • A245 Kotimaakuntamme Satakunta (1993)
 • A244 Satakunnan tietoverkko (1998)
 • A242 Satakunnan ympäristökatsaus (1998)
 • A241 Satakunnan maakunnan kehittämisohjelma (1998)
 • A240 Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla Porin seudulla (1998)
 • A239 Sivistystoimen aluehallintokokeilu Satakunta (1998)
 • A238 Satakunta ja Euroopan Unionin rahoituslähteet (1997)
 • A237 Edunvalvontapoliittinen selonteko (1997)
 • A236 Toimenpide-ehdotukset nuorten elämäntilanteen parantamiseksi tarkistettu versio 1997
 • A235 Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995-1998 osaraportti I luonnontilan hallinnan opas (1997)
 • A234 Satakunnan kulttuuripoliittinen strategia (1996)
 • A233 Toimenpide-ehdotukset nuorten elämäntilanteen parantamiseksi (1996)
 • A232 Satakunnan liikuntastrategia (1996)
 • A231 Porin seudun ja Harjavallan rakennemuutosalueen kehittämisohjelma 1996
 • A229 Tyrnin viljely ja käyttö Suomessa (1996)
 • A228 Satakunnan alueellisen tavoiteohjelman tarkistus (1995)
 • A227 Tyrni luonnonvaraisena ja viljelykasvina (1995)
 • A226 Elinolosuhteet Satakunnan kylissä ja maaseutualueilla
 • A225 Satakunnan kirkkoteillä
 • A224 Uusikaupunki-Rauma-Pori ratayhteyden tarveselvitys
 • A223 Satakunnan aluejärjestelmän muutos ja kehitysnäkymät
 • A222 Satakunnan tavoite 5b –ohjelma vuosiksi 1995-1999
 • A221 Satakunnan integroitu tavoite 2 –ohjelma vuosiksi 1995-1996
 • A220 Köyliön-Ulvilan harjuselvitys
 • A219 Satakunnan alueellinen tavoiteohjelma
 • A218 Satakunnan raja-alueohjelma
 • A217 Maaseutuohjelma 1994 Satakunta tapaa kehittää maaseutua
 • A216 Satakunnan kiinteät muinaisjäännökset
 • A215 Satakunnan luontopolku- ja lintutorniopas
 • A214 Satakuntabudjetti Kärkihankkeet 1995-1997 (1994) ISBN 952-9617-47-X
 • A213 Satakunnan satamaselvitys avaimet kehittyvälle poikittaisliikenteelle
 • A212 Taantuvien teollisuusalueiden vertailu-selvitys
 • A211 KOkemäenjokilaakson ja Rauman seudun vyöhykeselvitys 6 yhteenveto (1993)
 • A210 Huovintie Satakunnassa Oripään ja Ulvilan välisen keskiaikaisen maantien linjaus ja sen muutokset uudella ajalla
 • A209 Olkiluodon ydinvoimalaitosten vaikutuksista aluerakenteen ja aluetalouden näkökulmasta
 • A208 Kokemäenjokilaakson ja Rauman seudun vyöhykeselvitys 5 Kokemäenjokilaakson taajamien kehittäminen (1993)
 • A207 Pirkanmaan ja Pohjois-Satakunnan haja-asutuksen vesihuollon yleissuunnitelma 1993
 • A206 Selvitys etanolin tuotantoedellytyksistä Satakunnassa (1993)
 • A205 Satakunta osaava energinen rannikkomaakunta Satakunnan maakuntasuunnitelma
 • A204 Satakunnan seutukaava 4
 • A203 Kokemäenjokilaakson ja Rauman seudun vyöhykeselvitys 2 (1993) ISBN 951-8980-96-9
 • A202 Satakunnan liikuntapaikkaselvitys (1993)
 • A200 Satakuntabudjetti
 • A199 Uusi julkinen liikenne/kaupunkien raideliikenne Kokemäenjokivyöhyke (1992) ISBN 952-9617-28-3
 • A198 Kokemäenjokilaakson ja Rauman seudun vyöhykeselvitys 4 kehittämisen hankeohjelma (1992)
 • A197 Ammattirakenteiden muutoksesta  koulutustarpeeseen arvioita 2000
 • A196 Satakunnan maakuntakuva 1990 Gallup-tutkimus 1.-4. liitteineen
 • A195 Asutuksen leviäminen kaava-alueen ulkopuolelle Kokemäenjokilaaksossa 1976-1990
 • A194 Satakunnan maaseudun tulevaisuus
 • A193 Kokemäenjokilaakson ja Rauman seudun vyöhykeselvitys 3 kuntien välinen yhteistyö (1992)
 • A192 Kokemäenjokilaakson ja Rauman seudun vyöhykeselvitys 1 vyöhykkeen aluerakenne (1993)
 • A191 Turun ja Porin läänin yhdyskuntien jätehuollon kehittämissuunnitelma (1992)
 • A190 Alueellinen hallinto Satakunnassa
 • A189 Ympäristötietoa Kokemäenjoesta
 • A188 Kunnallistalouden kehitys vuosina 1986-1990 ja kehitysnäkymät
 • A187 Satakunnan vahvistetut seutukaavat yhdistelmä
 • A186 Satakuntabudjetti, Satakunnan kärkihankkeet 1993-1994
 • A185 Maa-ainesselvitys osa III (1992)
 • A184 Satakunnan seutukaava 3, maa-ainesten ottamisalueet ja rajoitusalueet, pohjavesialueet, kunnallistekniikan aluevaraukset, veneväylät ja venesatamat, seutukaavojen 1 ja 2 tarkistukset ja täydennykset, ympäristöministeriön vahvistama 23.11.1989
 • A183 Satakunnan seutusuunnittelu 50 vuotta
 • A182 Satakunta tänään - Satakunnan aluekehityksen seurantaraportti (1990)
 • A181 Satakunnan virkistysreitit Noormarkun retkeilyreitin yleissuunnitelma (1990)
 • A180 Karvianjoen moninaiskäyttö (Satakuntaliitto, Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri, Turun kalastuspiiri 1991)
 • A179 Soveltuvuustutkimus yhdyskuntajätteen ja puhdistamolietteen käsittelystä biotermisellä menetelmälllä (1990)
 • A178 Satakunnan rakennus- ja murskekivet (1990)
 • A177 Satakunnan rakennusperinne (1990)
 • A176 Ilman epäpuhtaudet ja Satakunnan metsät (1990)
 • A175 Maa-ainesten ottamisopas (1990)
 • A174 Satakunta tänään (1989)
 • A173 Satakunnan sähköpostiselvitys (1989)
 • A172 Virkistysalueita toteuttamaan yleisosa (1990)
 • A171 Huittisten Vanhakosken lehtoalueen virkistyskäyttösuunnitelma (1990)
 • A170 Vihteljärven – Kaukojärven maisemaselvitys (1990)
 • A169 Satakunnan seudullisten virkistysalueiden toteuttamisohjelma 1988
 • A168 Satakunnan harjututkimus 1987-1988 (1990)
 • A167 Satakunnan seutukaava 3 maa-ainesten ottamisalueet, ottamisen rajoitusalueet, pohjavesialueet, kunnallistekniikan aluevaraukset, veneväylät ja satamat, 1 ja 2 tarkistukset ja täydennykset (1986)
 • A166 Satakunnan seutusuunnitelma 1988-2010
 • A165 Ammatillinen lisäkoulutus Satakunnan oppilaitoksissa v. 1986-1987 (1988)
 • A164 Satakunnan tietoliikenneselvitys (1988)
 • A163 Satakunnan hyöty- ja ongelmajätehuollon yleissuunnitelma (1988)
 • A162 Satakunnan kehittämismuistio (1988)
 • A161 Satakunnan asema Etelä-Suomen aluerakenteessa, osa II 1987 sekä osa I tiivistelmä 1987
 • A160 Satakunnan kehittämismuistio (1987)
 • A159 Satakunnan seutukaavat 1 ja 2 tiivistelmät, yhdistelmäkartta (1987)
 • A158 Satakunnan maa-ainesselvitys II Kallioalueiden maisemaluokitus ja louhintakohteet, Porin ja Rauman ympäristöt (1987)
 • A157 Eurajoen ranta-alueiden käyttösuunnitelma (1986)
 • A156 Satakunnan kehittämismuistio (1986)
 • A154 Satakunnan seutukaava 2 sisältää myös eräitä tarkistuksia seutukaava 1973:een. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN VAHVISTAMA 17.6.1985
 • A153 Palaturvetuotannon kehittäminen Satakunnassa (1985)
 • A152 Satakunnan kehittämismuistio (1985)
 • A151 Satakunnan maa-ainesselvitys I osa harjualueiden maisemanluokitus (1988)
 • A150 Taajamien kehittämissuunnitelma (1985)
 • A149 Satakunnan väestö, työvoima ja elinkeinot (1985)
 • A148 Satakunnan seutusuunnitelma 1984-2010 sekä tiivistelmä (1984)
 • A147 Satakunnan uhanalaiset kasvit (1984)
 • A146 Aluepoliittinen tuki (1984)
 • A145 Satakunnan luonnonsuojeluselvitys (1984)
 • A144 Satakunnan energiahuoltoselvitys II osa kauko- ja aluelämmitys Satakunnassa (1984)
 • A143 Ouran saaristo maisema, kasvillisuus, linnusto (1983)
 • A142 Satakunnan kehityksen seurantaraportti, vuosikatsaus 1983
 • A141 Lavian yksityisten teiden tienpidon kehittämissuunnitelma (1983)
 • A140 Satakunnan vaikutusalueet 1982 tutkimustuloksia asiointikyselystä (1983)
 • A139 Satakunnan kulttuurimaisemat (1983)
 • A138 Asutuksen kehitys Satakunnassa (1983)
 • A137 Satakunnan raaka-ainevarat (1983)
 • A136 Vastineraportti lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet seutukaava 2:n ehdotukseen
 • A135 Satakunnan seutukaava 2, tarkistuksia seutukaava 1973:een (1982)
 • A134 Satakunnan seutukaava 1973 toteutuminen
 • A133 Kokemäenjoen moninaiskäyttöselvitys I osa rakentamisen ohjaaminen ja ympäristön kehittäminen (1982)
 • A132 Satakunnan kehityksen seurantaraportti (1982)
 • A131 Satakunnan energiahuoltoselvitys I osa
 • A130 Kyläkauppa Satakunnassa (1981)
 • A129 Julkisen hallinnon toimipiirit Satakunnassa (1980)
 • A128 Satakunnan erikoiskuljetukset (1981)
 • A127 Satakunnan keskusten palvelutaso vuonna 1990
 • A126 Satakunnan kehityksen seurantaraportti (1981)
 • A125 Uusikaupunki-Rauma-Pori radan kuljetustarveselvitys (1981)
 • A124 Satakunnan taajamaselvitys (1981)
 • A123 Satakunnan kalatalouden alueellinen kehittämisohjelma 1980-1990
 • A122 Satakunnan rakennesuunnitelma 2 aluerakenne (1980)
 • A121 Satakunnan seutukaavallinen toteuttamissuunnittelu 1980-1985
 • A120 Kulttuurihistorialliset kohteet Satakunnassa täydennysselvitys (1978)
 • A119 Selvitys maa- ja vesialueiden hinnoista (1979)
 • A118 Satakunnan seutukaava kokonaissuunnitelma 1979-2000 (1979)
 • A117 Kokemäki valtion siementarkastuslaitoksen sijaintipaikkana, yhteenvetoselvitys (1979)
 • A116 Selvitys kuntainliittojen taloudesta v. 1976-1982 Satakunnassa, tiivistelmä
 • A115 Satakunnan maaseudun rakennesuunnitelma (1977)
 • A114 Satakunnan työssäkäyntiliikennetutkimus (1976)
 • A113 Satakunnan luonnonsuojeluselvitys (1976)
 • A112 Satakunnan virkistysselvitys (1977)
 • A111 Uusikaupunki-Rauma-Pori radan aluevarausselvitys (1977)
 • A110 Satakunnan seutukaava 1973 kaavaselostus
 • A109 Satakunnan seutukaava 1973 Eräitä virkistys- ja suojelualueita sekä maa- ja metsätalousvaltaisia alueita koskeva vaihekaava: seutukaavamääräykset ja suositukset
 • A108 Satakunnan ammattikoulutuksen tarvetutkimus (1975)
 • A107 Liikkenteenhoidon palvelutaso (1976)
 • A106 Satakunnan kaupalliset palvelut (1976)
 • A105 Satakunnan rakennesuunnitelma (1975)
 • A104 Satakunnan seutukaavan tavoitteet (1975)
 • A103 Satakunnan öljyjäteselvitys (1975)
 • A101 Satakunnan historiallinen tieverkosto (1975)
 • A100 Satakunnan ja Tampereen seutukaava-alueiden polttoturvesoiden liikenneyhteyksien selvitys (1975)
 • A99b Satakunnan liikenneselvitys 1974 (pääraportti)
 • A99a Satakunnan liikenneselvitys 1974 (perusaineisto)
 • A97 Satakunnan seutukaavan vaihekaava 1973, Virkistys- ja luonnonsuojelualueet
 • A96 Uusintapainos julkaisusta A88 Vaihekaavamääräykset ja suositukset
 • A95 Valtion paikallishallinnon piirijaotuksen tarkoituksenmukaisuus (1975)
 • A94 Satakunnan väestö ja työpaikat
 • A93 Satakunnan asuntotutkimus II
 • A92 Satakunnan muuttoliike 1970
 • A91 Ympäristönmuutos- ja rakentamisaluekartan selostus
 • A90 Satakunnan sora- ja hiekka-alueiden käytön yleisselvitys
 • A89 Muutokset ja tarkastukset vaihekaavaselostukseen
 • A88 Vaihekaavamääräykset ja suositukset
 • A87 Satakunnan aluerakenne I
 • A86 Satakunnan vaihekaava 1973 lausunnot ja muistutukset
 • A85 Satakunnan maatalous III
 • A84 Satakunnan ilmansuojelu I (1974)
 • A83 Hallinnon toimipiirit 1973
 • A82 Satakunnan sosiaalihuolto II avohuollon kehittämissuunnitelma
 • A81 Satakunnan venesatamat ja venereitit
 • A80 Satakunnan paikalliset tiet
 • A79 Satakunnan geologia Satakunnan kallio- ja maaperä sekä niiden antimet
 • A78 Teollisuuden ja tukkukauppojen tavarankuljetukset v. 1969
 • A77 Satakunnan maatalous II vuoden 1969 maatalouslaskentatietojen inventointi kunnittain ja osa-alueittain
 • A74 Satakunnan väestö 1970 väestölaskenta
 • A73 Satakunnan toiminnalliset vaikutusalueet
 • A72b Satakunnan seutukaavan vaihekaava, vaihekaavaselostus
 • A72a Satakunnan seutukaavan vaihekaava, vaihekaavakartta, kaavamääräykset ja -suositukset
 • A71 Koulutussuunnitelma III
 • A70 Länsi-Suomen kuljetustutkimus
 • A69 Satakunnan jätehuoltotutkimus
 • A68 Satakunnan teollisuus III teollisuuden kehittämis- ja sijoittamisedellytykset
 • A67 Työssäkäyntiliikenne ja muuttohalukkuus Satakunnassa
 • A66 Täydennys- ja uudelleenkoulutustarve Satakunnassa
 • A65 kunnallistalous III yksityisten henkilöiden ja kuntien tulot Satakunnassa vuosina 1960-1985
 • A64 Satakunnan kiinteät muinaisjäännökset (1972)
 • A63 Satakunnan järvien tila, sieto ja loma-asutus
 • A62 Satakunnan sosiaalihuolto I
 • A61 Lounaisen Suomen maakaasututkimus
 • A60 Satakunnan energiahuoltotutkimus
 • A59 Satakunnan työvoimareservit syksyllä 1971
 • A58 Satakunnan matkailu II
 • A57 Satakunnan satamien maaliikenne (1969)
 • A56 Satakunnan yleisilmailu
 • A55 Satakunnan tarkistetut työpaikka- ja väestölaskelmat kunnittain 1970-2000
 • A54 Köyliönjärven tilan parantaminen
 • A53 Satakunnan pohjavesien suojelun yleissuunnitelma
 • A52 Satakunnan muuttoliike 1968-1969
 • A51 Puurijärvi-Isosuon kansallispuiston yleissuunnitelma
 • A50 Satakunnan loma-asutustutkimus 1968
 • A49 Satakunnan matkailu I
 • A48 Koulutussuunnitelma II, nuorisoaste
 • A47 Satakunnan ilmasto
 • A46 Satakunnan atomivoimalaitospaikat
 • A45 Satakunnan kunnallistalous I
 • A44 Seutukaavan laatimisen yleisohjelma
 • A43 Runkokaavalausunnot
 • A42 Runkokaavatiivistelmä
 • A41 Runkokaava 2000
 • A40 Satakunnnan turvevarat
 • A38 Satakunnan kalatalous
 • A37 Satakunnan vesivarat ja vesien käyttö
 • A36 Satakunnan päätieverkon yleissuunnitelma
 • A35 Satakunnan teollisuus II
 • A34 Satakunnan asuntotutkimus I (1969)
 • A33 Satakunnan väestö II
 • A32 Satakunnan väestö I
 • A31 Porin pendeliliikenne (1967)
 • A30 Maatalous
 • A29 Metsätalous
 • A28 Satakunnan teollisuus I
 • A27 Satakunnan runkokaavan yleiset tarkoitusperät ja tavoitteet
 • A26 Satakunnan yhdyskuntarakennesuunnitelma
 • A25 Satakunnan luonnonsuojelu
 • A24 Satakunnan sähköenergia
 • A23 Satakunnan kulttuurihistorialliset suojelukohteet
 • A22 Satakunnan keskusverkko
 • A21 Koulutussuunnitelma I, peruskoulupiirit
 • A18 Satakunnan toimipiirit ja paikallishallinnon aluejaotus
 • A17 Satakunnan rannat ja loma-asutus
 • A16 Runkokaavan laatimisen yleisohjelma vuosille 1968-1969
 • A15 Kokemäenjokilaakson hiekka- ja soraesiintymät, käyttösuunnitelma
 • A14 Merikarvian ja Siikaisten turvevarat
 • A12 Tutkimus Kokemäenjokilaakson seutukaavaliiton alueen maiseman- ja luonnonsuojelukohteista
 • A11 Kokemäenjokilaakson hiekka- ja soraesiintymät
 • A9 Laskelma Satakunnan väkiluvusta kuntaryhmittäin, kunnittain ja liikenneosa-alueittain vv. 1990-2000
 • A8 Kokemäenjokilaakson alueellinen koulutussuunnitelma
 • A7 Alustavat ehdotukset kuntien alueellisen jaotuksen ja yhteistoiminnan kehittämiseksi Satakunnassa
 • A6 Maatalous ja maatalouden tuleva kehitys Kokemäenjokilaakson seutukaavaliiton alueella (1965)
 • A5 Väestöolot ja väestön tuleva kehitys Kokemäenjokilaakson kunnissa (1965)
 • A2 Selvitys alueen metsävaroista ja metsien tuoton kohottamisesta
 • A1 Porin satamien maaliikenne (1962)


Satukirjat