Sähköinen ilmoitustaulu

Kuulutukset

 

 

KUULUTUS

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen 2 aineiso asetetaan julkisesti nähtäville 12.11. - 14.12.2018 väliseksi ajaksi

KUULUTUS

Maakuntavaltuuston kokous 14.12.2018


TURUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS
(Kuntalain 142 §:n mukainen ilmoitus)

Turun hallinto-oikeus on 12.12.2017 antanut päätöksensä nro 17/0375/1 Simo Riuttamäen valitukseen Satakuntaliiton maakuntavaltuuston 16.12.2016 14 § tekemästä päätöksestä.

Maakuntavaltuuston päätös koski maakuntajohtajan viran täyttöä.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Porissa 23.1.2018
SATAKUNTALIITTO Maakuntahallitus

Linkki päätökseen: Turun hallinto-oikeuden päätös 17/0375/1 kunnallisvalituksesta

 

 

Esityslistat

 

 

Maakuntavaltuusto 14.12.2018

Aikaisemmat esityslistat löytyvät: http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm

 

Asiakirjat

 

 

Satakuntaliiton säännöt (pdf)

Satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021 (pdf)

Talousarvio 2018 ja toimintasuunnitelma 2018-2019 (pdf)

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 (pdf)

Puolivuotisraportti 1.1. - 30.6.2017 (pdf)

Arviointikertomus 2017 (pdf)

Tilintarkastuskertomus 2017 (pdf)

Satakuntaliiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 (pdf)