Hyväksymisvaihe

Satakuntaliiton maakuntavaltuusto on 17.5.2019 hyväksynyt energiantuotantoon painottuvan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2.

Vaihemaakuntakaavan teemoina ovat; turve, bioenergia, tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.

Voimaan tullessaan Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 yhdessä Satakunnan maakuntakaavan ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kanssa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Lisäksi viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon.

Maakuntavaltuuston päätös 17.5.2019

Satakuntaliiton maakuntavaltuuston 17.5.2019 hyväksymät Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 aineistot:

Kaava-asiakirjat

Kaavakartta 1:100 000

Kartta A (pohjoisosa)

Kartta B (keskiosa)

Kartta C (eteläosa)

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavayhdistelmä (epävirallinen) 1:100 000

Kartta A (pohjoisosa)

Kartta B (keskiosa)

Kartta C (eteläosa)

Selostus, osa A

Erillisliitteet:

Selostus, osa B: Teemakohtaiset taulukot ja kartat

Selostus, osa C: Vaikutusten arviointi

Satakunnan maakuntakaavan kumottava aineisto

Kaavakartta 1:100 000 (kumottavat merkinnät)

Kartta A (pohjoisosa)

Kartta B (keskiosa)

Kartta C (eteläosa)

Kumottavat kaavamerkinnät ja -määräykset

 

Lisätietoja:

Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää, puh 044 711 4382  paivi.liuska-kankaanpaa(at)satakunta.fi

Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf, puh 044 711 4334  susanna.roslof(at)satakunta.fi

Maakuntainsinööri Anne Nummela, puh 044 711 4317  anne.nummela(at)satakunta.fi

Ympäristöasiantuntija Anne Savola, puh 050 596 1362  anne.savola(at)satakunta.fi