Henkilöstö

Valokuvia voi pyytää media- ym. käyttöön viestinnästä.

Maakuntauudistuksen projektitoimiston henkilöstön yhteystiedot tästä linkistä.

Maakuntajohtaja
Asko
Aro-Heinilä

• Satakuntaliiton johtaminen
• maakunnan tahdonmuodostus
• edunvalvonta
• maakuntauudistuksen johtoryhmän puheenjohtaja

puhelin +358 50 350 1505
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Vs. aluekehitysjohtaja
Katja
Laitinen

• aluekehittäminen
• maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun johtaminen ja koordinointi
• EU- ja kansallisen ohjelmatyön ja -rahoituksen johtaminen
• kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
• tutkimus- ja koulutusyhteistyö
• MYR:n pääsihteeri
• aluekehityksen johtaja
• maakuntajohtajan 1. sijainen
• johtoryhmän jäsen

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Alueiden käytön johtaja
Päivi
Liuska-Kankaanpää

• maakuntakaavan toteuttamisen edistäminen
• maakuntakaavan valmistelu
• maakuntakaavan toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
• liikenne
• alueiden käytön johtaja
• maakuntajohtajan 2. sijainen
• johtoryhmän jäsen

puhelin +358 44 711 4382
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Hankekoordinaattori
Jonna
Fagerlund

• maakuntaohjelman 2018-2021 toimeenpanoon kytkeytyvä työ
• Satakunnan matkailun kasvuohjelma
• tapahtumajärjestelyt
• tukitehtävät
• aluekehityksen toimiala

puhelin  +358 44 711 4355
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Asianhallintasihteeri
Anne
Härkälä

• asiakirjanhallinta
• arkistonhallinta ja julkaisujakelut
• infopiste
• postitus
• hallintopalvelut

puhelin +358 2 620 4312
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Markkinointisihteeri
Ulla
Koivula

• maakunnan markkinointi
• tapahtumat
• Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri
• maakuntajohtajan työtiimi

puhelin +358 50 528 4856
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Tarkastaja
Pirjo-Riitta
Lehtoranta

• kirjaamo
• AIKO-maksatushakemusten tarkastaminen
• arkisto
• infopiste
• postitus
• hallintopalvelut

puhelin +358 50 512 0541
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Viestintäasiantuntija / Communications advisor (tutkimusvapaalla 21.6.2019-31.7.2020, viestinnästä tänä aikana vastaa viestintä- ja edunvalvonta-asiantuntija Sanna Oksa)
Tiina
Leino

• Satakuntaliiton viestintä (kanavat Satakuntaliitto.fi, Satanen, Facebook)
• Satakunnan markkinointi (kanavat Satakunta.fi, Koesatakunta.fi, Facebook, YouTube, muut aineistot)
• Satakunnan brändityö (aineisto)
• viestintäkanavien pääkäyttäjä
maakuntajohtajan työtiimi
• communications & marketing

etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi / firstname.lastname (a) satakunta.fi

Maakunta-asiamies
Marika
Luoma

• edunvalvonta
edunvalvonnan kärkihankkeet
• sidosryhmäyhteistyö
• lausunnot ja kannanotot
• maakuntajohtajan työtiimi

puhelin +358 44 711 4321
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Hallintojohtaja
Jukka
Mäkilä

• hallintojohtaja (talous, hallinto, henkilöstö)

puhelin +358 44 092 8000
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Sihteeri
Pirjo
Mäntylä

• maakuntajohtajan sihteeritehtävät
• hallintopalvelut & maakuntajohtajan työtiimi

puhelin +358 44 711 4311
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Maakuntainsinööri
Anne
Nummela

• merialuesuunnittelu
• maakuntakaavan valmistelu
• paikkatietoasioiden vastuuhenkilö
• maakuntakaavan toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
• vesihuoltoon ja jätehuoltoon liittyvät asiat
• laajakaistahankkeisiin osallistuminen
• muut teknisen huollon tehtävät
• alueiden käytön toimiala

puhelin +358 44 711 4317
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Henkilöstö- ja taloussihteeri
Outi
Oja

• taloushallinnon yhteyshenkilö
• henkilöstöhallinto
• luottamushenkilöhallinto
• hallintopalvelut

puhelin +358 44 711 4315
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Viestintä- ja edunvalvonta-asiantuntija
Sanna
Oksa

• edunvalvonta (Satakunnan kansanedustajayhteistyö, kuntayhteistyö, SuomiAreena-yhteistyö, Satakuntavaltuuskunta)
• Satakuntaliiton viestintä (kanavat Satakuntaliitto.fi, Facebook)
• viestintäkanavien pääkäyttäjä
• maakuntajohtajan työtiimi

puhelin +358 44 711 4390
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Liikennesuunnittelija
Esa
Perttula

• liikennejärjestelmäsuunnitelma
• alueiden käytön toimiala

puhelin +358 44 711 4370
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Projektisuunnittelija
Mari
Pohja-Mykrä

• Pan Baltic Scope -hanke
• alueiden käytön toimiala

puhelin +358 44 711 4320
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Hallintosihteeri
Virpi
Rekola

• esityslistojen ja pöytäkirjojen tekninen koonti
• johtoryhmän sihteeri
• tekstinkäsittelytehtävät
• hallintopalvelut

puhelin +358 44 711 4371
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Paikkatietoasiantuntija
Veli-Matti
Rintala

• paikkatietoanalyysit
• aluerakenneanalyysi
• alueiden käytön toimiala

puhelin +358 44 711 4316
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Maakunta-arkkitehti
Susanna
Roslöf

• maakuntakaavoitus
• maakuntakaavan toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
• alueiden käytön toimiala

puhelin +358 44 711 4334
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Ympäristöasiantuntija
Anne
Savola

• maakuntakaavan valmistelu
• maakuntakaavan toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
• ympäristöasiat ja ympäristövaikutusten arviointi
• luonto
• maa-aines
• aluekehitys- ja hanketyöhön osallistuminen
• alueiden käytön toimiala

puhelin +358 50 596 1362
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Suunnitteluassistentti
Virpi
Sipari

• maakuntakaavan valmistelu
• paikkatiedot
• kartat
• aineistokyselyt
• alueiden käytön toimiala

puhelin +358 44 711 4375
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

IT-tukihenkilö
Sami
Suominen

• atk-järjestelmien ylläpito ja tuki
• julkaisuiden taitto, asemointi ja kuvankäsittely
• puhelimet
• satakuntaliitto.fi pääkäyttäjä
• hallintopalvelut

puhelin +358 44 711 4377
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Rahoitusasiantuntija
Jyrki
Tomberg

• rakennerahastohankkeiden (EAKR) yhteyshenkilö
• alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) yhteyshenkilö
• maakuntaohjelman ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laadintaan osallistuminen
• Länsi-Suomen koordinaatioryhmän jäsen
• Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja MYR-sihteeristön sihteeri
• Satakuntaliiton hankeryhmän sihteeri
• maakuntauudistuksen valmisteluryhmät: Aluekehittäminen ja strateginen suunnittelu
• aluekehityksen toimiala

puhelin +358 50 569 6818
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Aluekehitysasiantuntija / Regional advisor
Krista
Tupala

• maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
• alueellinen kulttuurin, matkailun ja maaseudun kehittämisen yhteistyö, kalastusasiat
• rakennerahastohankkeiden (EAKR) yhteyshenkilö
• alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) yhteyshenkilö
• Interreg:it ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelma
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• aluekehityksen toimiala

puhelin  +358 44 711 4387
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi 

Erityisasiantuntija
Timo
Vesiluoma

• maakuntasuunnitelman laadinnan koordinointi

puhelin +358 44 711 4330
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Luontokartoittaja
Risto
Vilén

• alueiden käytön toimiala

puhelin +358 44 711 4335
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Aluekehitysasiantuntija
Saku
Vähäsantanen

• aluetutkimus
• aluekehityksen toimiala

puhelin +358 44 711 4350
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi