Alue-ennakoinnin koordinointi Satakunnassa

 Satakuntaliitto koordinoi maakunnallista alue-ennakoinnin yhteistyötä. Tavoitteena on maakunnallisen yhteistyön vahvistaminen sekä pysyvän ennakointiverkoston kokoaminen. 

 

                          Alue-ennakoinnin yhteistyön koordinointi

   
                 
     

 

Satakuntaliitto järjestää vuosittain Tulevaisuusfoorumin, jossa tarkastellaan maakunnallisen kehittämisen ajankohtaisia teemoja sekä seuraavan vuoden ennakointiteemoja aluekehittämisen lähtökohdista.

Alueellisia kehitysnäkymiä tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa Satakunnan ELY-keskuksen koordinoimana seuduittaisena yhteistyönä.

Maakunnallinen alue-ennakoinnin foorumi järjestetään vuosittain teemakohtaisesti. Foorumin tehtävänä on tarjota maakunnalliselle suunnittelu ja kehittämistyölle ennakoinnin keskustelufoorumi.

Satakuntaliitto koordinoi osaamis- ja työvoimatarvekatsauksen  laadinnan vuosittain.  Katsaus on osa alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittamista ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelua osana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnittelua.

Alue-ennakointi on väline tulevaisuuteen suuntautuvan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Satakunnassa alueellista ennakointia hyödynnetään mm. seuraavissa prosesseissa:

  • Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus ja seuranta.
  • Ajantasaisen alueellisen kehityskuvan seuranta (mm. väestömuutokset, työvoima-, osaamis- ja aluetalouskysymykset).

 

 

 

Erityisasiantuntija
Katja
Laitinen

• maakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittäminen
• kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
• tutkimus- ja  koulutusyhteistyö
• tutkimus-kehittämis- ja innovaatiofoorumit
• toisen asteen neuvottelukunta
• alue-ennakointi
• älykäs erikoistuminen
• EUn ohjelmakauden 2021-2027 kansalliseen valmisteluun osallistuminen
• maakuntasuunnitelman- ja maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• aluekehityksen toimiala

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi