Alue-ennakoinnin koordinointi Satakunnassa

 Satakuntaliitto koordinoi maakunnallista alue-ennakoinnin yhteistyötä. Tavoitteena on maakunnallisen yhteistyön vahvistaminen sekä pysyvän ennakointiverkoston kokoaminen. 

 

                          Alue-ennakoinnin yhteistyön koordinointi

   
                 
     

 

Satakuntaliitto järjestää vuosittain Tulevaisuusfoorumin, jossa tarkastellaan maakunnallisen kehittämisen ajankohtaisia teemoja sekä seuraavan vuoden ennakointiteemoja aluekehittämisen lähtökohdista. Vuonna 2013 Tulevaisuusfoorumi  on osa maakuntaohjelman laadintaprosessia ja Satakunnan Tulevaisuuskuvan tarkastelu kytketään maakuntaohjelma 2014-2017 toimintalinjauksiin.

Alueellisia kehitysnäkymiä tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa Satakunnan ELY-keskuksen koordinoimana seuduittaisena yhteistyönä.

Maakunnallinen alue-ennakoinnin foorumi järjestetään vuosittain teemakohtaisesti. Foorumin tehtävänä on tarjota maakunnalliselle suunnittelu ja kehittämistyölle ennakoinnin keskustelufoorumi. Vuoden 2014 teemana on maakunnallinen TKI –yhteistyö.

Satakuntaliitto koordinoi osaamis- ja työvoimatarvekatsauksen  laadinnan vuosittain.  Katsaus on osa alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittamista ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelua osana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnittelua.

Alue-ennakointi on väline tulevaisuuteen suuntautuvan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Satakunnassa alueellista ennakointia hyödynnetään mm. seuraavissa prosesseissa:

 • Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus ja seuranta.
 • Ajantasaisen alueellisen kehityskuvan seuranta (mm. väestömuutokset, työvoima-, osaamis- ja aluetalouskysymykset).

 

Ennakoinnin käytännön kehittämiseen erityisesti koulutuksen ja osaamisen osalta maakunnassa ovat käynnistyneet vuoden 2012 alussa Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan hallinnoimat ESR -rahoitteiset ENSA- ja SataViisari –projektit. Projektit toteutetaan yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten oppilaitosten sekä kehittäjäorganisaatioiden kanssa.

Alue-ennakoinnin ja erityisesti koulutustarpeen ennakoinnin aineistot kootaan Satamittarin ennakointi-osioon.

 

Erityisasiantuntija
Katja
Laitinen
 • maakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittäminen
 • kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
 • tutkimus- ja  koulutusyhteistyö
 • tutkimus-kehittämis- ja innovaatiofoorumit
 • toisen asteen neuvottelukunta
 • alue-ennakointi
 • älykäs erikoistuminen
 • EUn ohjelmakauden 2021-2027 kansalliseen valmisteluun osallistuminen
 • maakuntasuunnitelman- ja maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
 • maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
 • Satakuntaliiton hankeryhmä
 • aluekehityksen toimiala

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi