Tilanneviesti

Tämän lomakkeen lähetystoiminto on asetettu pois päältä.

Elävä kulttuuriperintö Satakunnassa -seminaari

Aika: Pe 4.3.2016 KLO 9.30-16.15
Paikka: Porin yliopistokeskus, auditorio 125 (Pohjoisranta 11 A 1. krs., Pori)

Ohjelma:

09.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00 Seminaarin avaus, Pertti Rajala, Satakuntaliitto

10.15 Unescon sopimus ja elävän perinnön vaaliminen, Leena Marsio, Museovirasto

10.45 Taide on osa ikuista kulttuuriperintöä! Henri Terho, Taiteen edistämiskeskus

11.05 Museot elävää perintöä tallentamassa, Johanna Jakomaa, Satakunnan Museo

11.25 Kulttuuriperintöprosessit ja kulttuuriperintöyhteisöt – Kulttuuriperinnön tutkimuksen näkökulmia,
         Anna Sivula, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma,
         Turun yliopisto/Porin yliopistokeskus

11.45 Kysymyksiä ja keskustelua

Harhama-ryhmän performanssi

12.15 Lounastauko (omakustanteinen)

13.15 Sukelluksia elävään perintöön Satakunnassa

  • Murre ja paikallishistorian elävöittäminen, Pirjo Jaakkola, Eurajoen kunta
  • Rauman pitsiperinne, Tarmo Thorström, Pitsikeskus Emelia ry
  • Kotiseutuyhdistystoiminta ja elävä kulttuuriperintö, Eija Hesso, Lavia-seura
  • Puuveneperinne Satakunnassa, Ismo Lilja, Perinnelaivayhdistys Ihana ry
  • Satakunnan rannikkokalastusperinne, Heikki Salokangas, kalastaja ja kalastusperinteen asiantuntija
  • Perintö elämään sanataiteen keinoin, soveltavan sanataiteen läänintaiteilija Karoliina Suoniemi, Taiteen edistämiskeskus

 

14.15 Kahvitauko

14.45 Työpajat

1. Mikä on satakuntalaista elävää perinnettä? Mitä elävän perinnön wikiluetteloon?
2. Miten vaalitaan perinteitä tuleville sukupolville? Mitä voidaan tehdä yhdessä enemmän?
3. Perinteet ja muutos? Mikä on elävää perinnettä?

15.30 Työpajojen purku ja keskustelua
16.00 Seminaarin päätös, Juhani Ruohonen, Satakunnan Museo
16.15 Seminaari päättyy

Seminaari on maksuton ja avoin kaikille ja sen toivotaan tavoittavan laajasti kulttuurikentän toimijoita, järjestöjä, tutkijoita, museokenttää, taiteilijoita sekä esimerkiksi matkailun osaajia. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Museovirasto, Satakuntaliitto, Satakunnan Museo sekä Taiteen edistämiskeskus. Ilmoittautuminen tilaisuuteen on päättynyt 26.2.2016.

Tervetuloa!

Lisätietoja: www.aineetonkulttuuriperinto.fi 
Leena Marsio, Museovirasto, Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori, leena.marsio@museovirasto.fi +358 29533 6017

- - -
Suomi allekirjoitti Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen vuonna 2013. Aineeton kulttuuriperintö on elävää perintöä, joka on läsnä ihmisten arjessa. Se voi olla esimerkiksi suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja tai luontoa ja maailmankaikkeutta koskevia tietoja, taitoja ja käytäntöjä.

Museovirasto vastaa sopimuksen toimeenpanosta Suomessa. Erilaisilla yhteisöillä ja sidosryhmillä on keskeinen rooli sopimuksen toteuttamisessa Suomessa. Sopimukseen kuuluu myös aineettoman kulttuuriperinnön kansallisen luettelon laatiminen. Helmikuussa 2016 avattava Elävän perinnön wikiluettelo tarjoaa yhteisöille mahdollisuuden esitellä omaa aineetonta kulttuuriperintöään.

Elävä kulttuuriperintö Satakunnassa -seminaarissa kerrotaan tarkemmin Unescon sopimuksesta sekä elävän perinnön vaalimisen prosessista. Ensimmäinen alueellinen seminaari aineettomasta kulttuuriperinnöstä järjestettiin marraskuussa Seinäjoella, ja Satakunnan seminaari on järjestyksessään toinen. Päivän aikana kuullaan useita paikallisia toimijoita elävän perinteen eri alueilta niin järjestöjen, koulutuksen, tutkimuksen kuin tallentamisenkin osalta. Seminaaripäivän aikana pidetään myös työpajoja, joissa keskustelua jatketaan.

 

Aluekehitysasiantuntija / Regional advisor
Krista
Tupala

• maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
• alueellinen kulttuurin, matkailun ja maaseudun kehittämisen yhteistyö, kalastusasiat
• rakennerahastohankkeiden (EAKR) yhteyshenkilö
• alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) yhteyshenkilö
• Interreg:it ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelma
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• aluekehityksen toimiala

puhelin  +358 44 711 4387
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi